Menu
ZŠ a MŠ Skřivany
Základní škola a mateřská
škola Skřivany

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Skřivany

 • vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
 • realizuje preventivní programy na škole a sleduje jejich účinnost
 • zajišťuje kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
 • buduje příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • vytváří předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči
 • koordinuje služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi

Školní poradenské pracoviště tvoří

Mgr. Iveta Suchánková – výchovný poradce a metodik prevence
E-mail: I.Suchankova@seznam.cz
Tel.: 604 360 970

Konzultační hodiny po telefonické domluvě nebo v pátek 6:45–7:30


Mgr. Ivana Mansfeldová – logoped
E-mail: ivanamn@seznam.cz
Tel.: 495 493 606

Konzultační hodiny po telefonické domluvě nebo v pondělí 12:30–13:30


Výchovný poradce

 • poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ
 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb
 • připravuje podmínky pro integraci, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni
 • řeší výchovné potíže (záškoláctví, školní neúspěšnost…) iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP
Školní metodik prevence
 • poskytuje poradenství a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky
 • podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sextami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, a dalších typů rizikového chování
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním
 • iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP
Školní logoped
 • nápravná péče ve škole v oblastech poruch řeči
Informace k přijímacímu řízení
 • V 1. kole se koná příjímací zkouška v 1. řádném termínu 12. 4. 2017 a v 2. řádném termínu 19. 4. 2017.
 • Pokud dítě nebude přijato v 1. kole na SŠ, rodiče zjistí, které školy otevírají 2. kolo přijímacího řízení.
 • V 1. kole se podávaly 2 přihlášky, v dalších kolech se podává neomezené množství přihlášek
 • Odvolání je možné podat do 3 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se píše řediteli SŠ.
 • Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů od přijetí na SŠ. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, nárok na místo, i když byl žák přijat, zaniká.
 • Potřebné informace můžete hledat na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz – Přijímací řízení na střední školy.

Krizový plán při výskytu šikany – Pro rodiče

Vážení rodiče,

Naše škola je příznivě hodnocena a velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (třídní učitel, metodik prevence, vedení školy). Vaše informace budeme brát velmi vážně a situaci budeme řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

Iveta Suchánková
metodik prevence

Všímat byste si měli především těchto možných signálů šikanování

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci ani jiní kamarádi
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště, když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, popřípadě je na něm možno pozorovat i strach
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, popřípadě střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu)
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. „Nechte mě“
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad
 • Zmínky o možné sebevraždě
 • Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně říká, že je ztratilo), popřípadě doma krade peníze
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
 • Dítě je neobvykle nečekaně agresivní k sourozencům nebo k jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma
 • Své zdravotní potíže může přehánět, popřípadě i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy
 • Dítě se zdržuje doma více než mělo ve zvyku

Zdroj:
Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22294/2013 - 1

Krizový plán při výskytu šikany – Pro žáky

ŠIKANA  je, když jednotlivec nebo skupina CÍLENĚ a OPAKOVANĚ ubližuje jednotlivci nebo skupině, která se nemůže nebo neumí bránit.

Projevy
 • fyzické: bití, krádež, poškozování věcí, sexuální obtěžování
 • psychické: nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, ignorace
 • kyberšikana: SMS, e-mail, internet

Je mi ubližováno, co teď?

Když nic neudělám, nic se nezmění!!!

Nelíbí se ti, že někomu ubližují?

Začni jednat!!!

 1. Zkusím si pomoci JÁ sám
 2. Požádám o pomoc jiného člověka (kamaráda, rodiče,…)
 3. Požádám o pomoc skupinu
 4. Překonám strach a oznámím
 • třídnímu učiteli nebo třídní učitelce
 • metodikovi prevence
 • KOMUKOLI, kdo má moji důvěru
Co na to učitel?
 1. Zajistí, aby se situace nezhoršovala
 2. Sestaví si obraz situace – výpovědi oběti, svědků, pachatele, pachatelů
 3. Svolá výchovnou komisi: třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce, zástupce vedení školy
 4. Seznámí se situací zákonné zástupce agresora a oběti
 5. Výchovná komise navrhne výchovná opatření: třídní nebo ředitelská důtka, snížená známka z chování
 6. Při závažnější situaci oznámí sociálnímu pracovníkovi, popř. Policii ČR
 7. Ve třídě, kde vznikla šikana, bude realizován program pro nápravu

Nenech si ubližovat!
Nenech ubližovat druhým!
Neubližuj!
Nauč se říkat a respektuj: „NE“ znamená „NE“!!!
Agresor i oběť by měli vyhledat pomoc odborníka.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

ll1ll2

L3

 Plakát k publicitě NPO.pdf (174.08 kB)

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

P

Finančně gramotná škola

Na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz

18. 12. 2019 - BRONZOVÝ certifikát

certifikát

21. 9. 2021 - STŘÍBRNÝ certifikát

http://www.fgdoskol.cz/pro-skoly/fgs/

____________________

Certifikát

RODIČE VÍTÁNI

____________________

Certifikát Rodiče vítáni

https://www.rodicevitani.cz/

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Na mokrý duben, přichází suchý červen.

Svátek

Svátek má Aleš

Zítra má svátek Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den monitoringu diabetu

O naší škole

Základní škola a mateřská škola ve Skřivanech se školní jídelnou a družinou se snaží dětem a žákům nabídnout příjemné prostředí a vstřícný přístup všech zaměstnanců. 

Naši žáci slaví mnohé úspěchy ve sportovních i předmětových soutěžích. Žákům nabízíme široký výběr zájmových kroužků, programů, exkurzí a přednášek.

Budova základní školy v ulici Dr. Vojtěcha se může pochlubit nově zrekonstruovanými prostory s moderními přírodovědnými učebnami, učebnou informatiky a vnitřním výtahem včetně bezbariérového přístupu.  Budova mateřské školy v ulici Tovární je rovněž nově zrekonstruována včetně moderního vybavení učeben malé a velké třídy. Přijďte se mezi nás podívat, rádi Vás uvítáme!

Znak