Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 5. TŘÍDA > ČESKÝ JAZYK 5

ČESKÝ JAZYK 5ZADÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY - 5. ROČNÍK

Čtvrtek 21. 1. 2021

 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA
 • opakování - druhy a vzory přídavných jmen
 • školákov - určování vzorů přídavných jmen
 • umimecesky - vzory přídavných jmen

V pátek 22. 1. 2021 - český jazyk nebude - samostatná práce:

PS  24 / 1 - podtrhat přídavná jména - nad ně napsat vzor a podtrhnou barevně podle druhů - kontrola v pondělí 25. 1. 2021

 

Středa 20. 1. 2021

Dnes jsme se učili druhy a vzory přídavných jmen - k tomu jsme si vyrobili společně přehlednou tabulku:

Druhy přídavných jmen muž žena dítě
TVRDÁ mladý mladá mladé
MĚKKÁ jarní jarní jarní
PŘIVLASTŇOVACÍ otcův otcova otcovo
PŘIVLASTŇOVACÍ matčin matčina matčino

Zítra budeme procvičovat přiřazování přídavných jmen ke vzorům. Připravte si před sebe tabulku.

 

Úterý 19. 1. 2021

 • začali jsme se učit PŘÍDAVNÁ JMÉNA - úvod
 • školákov - úvod o přídavných jménech - co jsou přídavní jména
 • školákov - vyhledávání ve větách
 • školákov - tvoření přídavných jmen od podstatných jmen
 • školákov - pexeso

 

Pondělí 18. 1. 2021

 • kontrola čtení - "Markétin zvěřinec"
 • školákov - vzory podstatných jmen - zkoušení
 • uč. 97 / 4 a) - ústně
 • DÚ - uč. 97 / 4 b) - do slova : ...barvami.

I.Suchankova@seznam.cz nebo messenger nebo dotazy ne tel. 604 360 970.

 

Pátek 15. 1. 2021

 • diktát
 • kontrola DÚ
 • školákov - pád, číslo, rod, vzor podstatných jmen
 • školákov - i/y - zkoušení
 • uč. 96 / 2 - slovní druhy ve vyznačené větě
 • ČTENÍ - "Markétin zvěřinec" - číst (každý den čteme alespoň 10 minut)

Pondělí - pokud se zdržím, dám vědět Lucince Jánské - pracujte - uč. 97 / 4 a) - do školního sešitu.

 

Čtvrtek 14. 1. 2021

 • školákov - mluvnické kategorie podstatných jmen
 • školákov - podstatná jména - mix - zkoušení
 • uč. 91 / 5 b) - dokončení ústně
 • uč. 95 / 1 a) - ústně - pády
 • uč. 96 / 2 c) - najít synonymum
 • uč. 96 / 2 f) - počet vět v nejdelším souvětí
 • DÚ - 96 / 2 - vyhledat 5 podstatných jmen - určit pád, číslo, rod a vzor (kdo má úlevy, napíše první 3 podst. jména)

Zkontrolujeme zítra na začátku hodiny.

 

Středa 13. 1. 2021

Dnes jsme se učili:

 • školákov - slovní druhy - slova
 • školákov - slovní druhy - věty
 • umimecesky.cz - koncovky podstatných jmen - mix - zkoušení
 • uč. 83 / 3 - pády podstatných jmen - rod mužský
 • uč. 87 / 2 - pády podstatných jmen - rod ženský
 • uč. 91 / 5 b/ - ústně

 

Pondělí 11. 1. 2021

Dnes jsme se učili:

 • opakování - "ucimecesky" - pády podstatných jmen
 • opakování - "ucimecesky" - vzory rodu ženského - zkoušení
 • uč. 89 /1 - ústně - vyhledávání podstatných jmen rodu středního a určování pádů
 • uč. 90 / 3 - ústně 
 • uč. 91 / 4 - ústně

V úterý 12. 1 český jazyk odpadá - samostatná práce:

 • uč. 91 / 5 - písemně (kdo má úlevy, napíše polovinu)
 • ČÍTANKA - str. 84 - "Markétin zvěřinec" - přečíst
 • každý den čteme alespoň 10 minut nahlas!

I.Suchankova@seznam.cz nebo messenger nebo tel. 604 360 970.

 

 

 


Pátek 8. 1. 2021

Dnes jsme se učili: 

 • slovní druhy - opakování - "umimecesky" - vyhledávání slovních druhů - podstatných jmen
 • "školákov" - vzory podstatných jmen - zkoušení
 • PS 23 / 11 - kontrola
 • Kontrola DÚ - 87 / 3 a) - pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen
 • uč. 87 / 3 b) - ústně
 • uč. 88 / 4 - písemně

DÚ můžete zaslat na I.Suchankova@seznam.cz nebo messenger. Tel. 604 360 970.

 

Čtvrtek 7. 1. 2021

Dnes jsme se učili toto:

 • Školákov - ČJ 3 - vyhledávání podstatných jmen
 • Školákov - ČJ 3 - pád podstatných jmen
 • školákov - ČJ 4 - pravopis podstatných jmen - rod střední - zkoušeli jsme na známku
 • uč. 87 / 3 a) - ústně
 • uč. 87 / 3 a) - napsat prvních pět podstatných jmen a určit pád, číslo, rod a vzor (žáci s úlevami najdou první š podstatná jména) 

Úkol nemusíte posílat, zkontrolujeme zítra na začátku hodiny. 

 

Středa 6. 1. 2021

Dnes jsme se učili toto: 

 • Školákov - ČJ 3 - vyhledávání podstatných jmen
 • Školákov - ČJ 3 - rod podstatných jmen
 • Školákov - ČJ 4 - pravopis podstatných jmen - rod střední - zkoušeli jsme na známku
 • uč. 84 / 5 b) - ústně
 • DÚ - 84 / 5 b) - napsat 5 podstatných jmen od začátku a určit pád, číslo, rod a vzor (žáci s úlevami najdou první 3 podstatná jména)   

Úkol nemusíte posílat, zkontrolujeme zítra na začátku hodiny. 

 

Pondělí 4.1. 2021

Každý den budu psát, co jsme udělali:

 • opakování slovních druhů - vyjmenovat a procvičovat
 • PC- Školákov - ČJ 4 - Podstatná jména - opakování pádových otázek (Mezi parašutisty, Prozkoumáváme dům, O Sněhurce)
 • uč. 75 / cv. 3 - ústně - pádové otázky u vyznačených slov
 • uč. 76 / cv. 4 - ústně - pádové otázky u vyznačených slov 

Zítra v úterý 5. 1. - hodina odpadá (lékař) - do školního sešitu napíšete v uč. 84 / cv. 5a) - celé nebo půlku (ti, co mají úlevy)

Podívejte se na webové stránky školy - čtvrtek a pátek - změna rozvrhu - ČJ!

Dotazy a úkoly posílejte na I.Suchankova@seznam.cz nebo na messenger. Tel. 604 360 970.

 

 

23. 11. - 27. 11.

Přehled toho, co jsme dělali minulý týden:

.- uč. 39 / dole - bě / bje - vě /vje

 • uč. 40 / 4, 5 - ústně
 • PS 12 / 15 - písemně
 • uč. 46 / 2 - ústně
 • PS 21 / 5
 • PS 21 / 6
 • uč. 46 / 3 - ústně
 • uč. 62 / 3 - křížovka

 

16.11. - 20. 11.

Co jsme dělali minulý týden - zkontrolujte a dopište, co vám chybí:

 • PŘEDPONY S-/ Z-/ VZ-
 • Uč. 37 /1 - ústně
 • Uč. 38 / 2, 3, 4 - ústně 
 • PS 11 / 14 - doplnili jsme ve škole
 • PS 20 / 1 -doplnit i / y  a nad podstatná jména dopsat číslovkou pád
 • PS 21 / 3 - dobrovolně - dělali jsme ve škole
 • SLOH - uč. 68 / 1 -detektivní úkol o stopaři
 • PŘEDPONY POD-, ROZ-,...
 • Uč. 39 / 1, 2, 3 -  ústně
 • PS 11 / 12, 13 - písemně, dělali jsme ve škole
 • PS 21 / 4 - písemně jsme dělali ve škole
 • Úkol: PS - 17 / 10 - d, e - písemně
 • Poslední úkol posílejte na email  I.Suchankova@seznam.cz nebo messenger.
 • Dotazy na 604 360 970 

9. 11 - 13. 11.

Úkoly si zadáváme průběžně podle toho, co v daném týdnu stihneme probrat. Protože je hodina každý den, uděláme toho docela hodně. 
Shrnu tedy pro ty, co mají špatné připojení, co jsme dělali minulý týden a co je třeba si doplnit:

           Uč. 36 - předložky s, se /z, ze

 • Uč.36/ 2a - do domácího sešitu
 • SLOH - Uč. 59 / 1a - přečtěte text
 • Uč.. 60 / b nahoře -doplňte věty podle toho, co jste se dozvěděli z textu o želvě - napsat do slohového sešitu a poslat
 • PS 17 / 10 /a, b, c - doplnit
 • PS 18 /1 - nad slova v textu o slonovi napsat slovní druh - není třeba vypisovat k jednotlivým číslům
 • PS 18 / 2
 • PS  19 / 3, 4, 5
 • PS  20 / 1 - jen doplnit i /y - budeme pokračovat příští týden

Další úkoly si dáme v průběhu týdne podle toho, co se naučíme a já to zase shrnu ke konci týdne. 

Takže se těším příští týden - kontakty:

tel: 604 360 970

messenger

I.Suchankova@seznam.cz

 

 Úkoly pro páťáčky od 2. 11. do 6. 11

 • Na videohodinách si zkontrolujeme DÚ z minulého týdne
 •  Ústně uč. 36/2 - předpony a předložky - uděláme společně. Můžete se na to předem podívat, dělali jsme ve škole a moc nám to
 • nešlo :)
 • PS str. 8/ cv. 4 - v textu budeme hledat přepony - uděláme společně na videohodině
 • PS str. 8/ cv. 5 - u slov zakroužkujte předpony a vymyslete slova s jinými předponami - kontrola příští týden
 • NOVÉ UČIVO - Předložky s/se, z/ze:

- vysvětlíme si při videohodině, ale můžete si přečíst krátkou poučku na str. 36

-Předložka nebo se se spojuje se 7. pádem: (kým, čím) bratrem, se (kým, čím)  školou

Předložka z nebo ze se spojuje s 2. pádem: z (koho, čeho) Bydžova, ze (koho, čeho) dřeva

-do domácího sešitu pak napíšete: uč 36/ 2  (až si to vysvětlíme!) - nemusíte celé, můžete jen vypsat výrazy, které se doplňují - kontrola příští týden

-Na webovkách"umime česky" - najděte Témata, rozklikněte a hledejte- předložky s/z - je tam výklad i cvičení na procvičování

SLOH:

uč. 59/1a - přečti si text

uč. 60/b - nahoře - doplníte věty podle toho, co jste se dozvěděli z textu o želvě - kontrola příští týden-

Žáci s úlevami pracují v rámci možností.

Těším se na Vás v pondělí, nemějte strach, zvládneme to. Kdyby někdo něco nevěděl, jsem stále v pohotovosti na tel. 604 360 970 nebo I.Suchankova@seznam.cz nebo na messengeru.

 

 

 

Úkoly pro páťáčky od 14. 10 do 23. 10. 

 • Učebnice str. 50 - 57 - vyjmenovaná slova - procvičovat ústně, jak jsme si řekli ve škole
 • PS str. 14 / 3
 • PS str. 15 / 4, 5, 6
 • PS str. 16 / 7, 8, 9
 • Do domácího sešitu - učebnice str. 35 / 1 - celé

Jinak si procvičujte na:

 • školákov
 • umime cesky

Všechno jsme si vysvětlili ve škole, kdo byl přítomen. Nic mi neposílejte, uvidíme se snad docela brzy, zkontroluji si to až ve škole. Kdybyste měli nějaké dotazy, pište na messenger nebo volejte na 604 360 970 nebo pište na I.Suchankova@seznam.cz.

Mějte se hezky, jste šikulky, těším se na Vás. 

 

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

634579