Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Aktuality a události ZŠ

Aktuality a události ZŠ


Novější 1 3 8 14 21

Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí v naší škole

Datum konání: 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny (možno od 6:20 do 16:00 - nepřetržitě, tedy i v době od 8:20 do 12:00, bude těmto dětem umožněn pobyt ve školní družině) - prosím kontaktujte ředitelku školy na upřesnění (tel.: 739 572 087) - viz pokyn MŠMT:

částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci (postačí jeden z nich) jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Vzdělávání těchto dětí a žáků probíhá pouze v mateřské škole, školní družině nebo školním klubu, a to v těch, ve kterých jsou oficiálně zapsáni. Není možné, aby například dítě chodilo do jiné mateřské školy, než do které oficiálně chodí. Tyto děti a žáci podléhají povinnému testování za stejných podmínek, jako je uvedeno v mimořádném opatření k testování žáků ve školách.

V případě těchto dětí není nezbytná homogenita. 

                                                                                                   Mgr. Dana Fráňová, ředitelka školyRozvrh hodin v týdnu od 12. 4. 2021

Datum konání: 9. 4. 2021

V týdnu od 12. 4. 2021 budou navštěvovat prezenčně školu žáci 1. a 2. třídy.

Výuka začíná v 8:25. V 1. třídě výuka končí v 11:50, aby se žáci stravovali samostatně ve školní jídelně.

                                    Ve 2. třídě končí výuka ve 12:05, ve čtvrtek ve 12:55.

 

Pokud bude u testování přítomen rodič (nebo pověřená osoba), aby svému dítěti při provádění testu pomohl, budou jim k tomuto určeny prostory tělocvičny a boční vchod do tělocvičny, a to v čase od 7:00 hodin.

Ostatním žákům je určen pro vstup do školy hlavní vchod. Žáci si odloží a přezují ve svých šatnách - a buďto jdou do školní družiny, kde si pod dohledem provedou samoobslužný test, nebo jdou do své třídy.

Instruktážní video pro samoodběrný test pro žáky: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

I. trida[1].pngII. trida[1].pngProvoz školy od 12. 4. 2021, provádění testování

Datum konání: 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

naše škola obdržela metodické pokyny a informace z MŠMT ve čtvrtek 8. 4. 2021, dle kterých Vám sděluji následující. Zároveň jsem se seznámila a pročetla si právní analýzu advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové. K této analýze se v nejbližších dnech budou vyjadřovat další právníci a odborníci. Prozatím jsou však školy a školská zařízení v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd a jsou školám rozesílány a poskytnuty prostřednictvím MŠMT.

Dle metodických pokynů a informací MŠMT, bude provoz školy od 12. 4. probíhat dle těchto zásad:

a.JPG

Pokud bude u testování přítomen rodič (nebo pověřená osoba), aby svému dítěti při provádění testu pomohl, budou jim k tomuto určeny prostory tělocvičny a boční vchod do tělocvičny, a to v čase od 7:00 hodin.

Ostatním žákům je určen pro vstup do školy hlavní vchod. Žáci si odloží a přezují ve svých šatnách - a buďto jdou do školní družiny, kde si pod dohledem provedou samoobslužný test, nebo jdou do své třídy.

Instruktážní video pro samoodběrný test pro žáky: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

b.JPG

Pokud bude u žáka pozitivní výsledek testování, bude informován zákonný zástupce žáka, který si žáka ve škole vyzvedne a kontaktuje dětského lékaře, aby podstoupil další, tzv. konfirmační PCR test. Pokud bude žák pozitivní v pondělí, bude odcházet pouze tento pozitivní žák (a podstoupí po domluvě s dětským lékařem PCR test). Pokud bude žák pozitivní ve čtvrtek, bude odcházet pozitivní žák i celá jeho třída. Viz tento rozpis:

1.JPG2.JPGProvoz školní družiny od 12. 4. 2021

Datum konání: 9. 4. 2021

Školní družina bude v provozu od 6:20 do 16:00 hodin. Žáci budou rozděleny do dvou homogenních skupin následovně (obdobně jako v předchozím období):

  • prostory školní družiny v přízemí - žáci 2. třídy (v prvním týdnu),     / žáci 3. a 5. třídy (v dalším týdnu) - při vyzvedávání dítěte použijte prosím zvonek u okna školní družiny

 

  • prostory kreslírny v 1. patře budovy - žáci 1. třídy (v prvním týdnu),     / žáci 4. třídy (v dalším týdnu) - při vyzvedávání dítěte použijte prosím zvonek u okna tělocvičny

Pokud bude žák navštěvovat školní družinu v ranních hodinách v pondělí a ve čtvrtek, bude si provádět samoodběrový test ve školní družině pod dohledem vychovatelů v učebnách k tomu určených.

Pokud bude s prováděním testu pomáhat svému dítěti rodič, bude k tomuto vyhrazen prostor tělocvičny - za tímto účelem prosím použijte boční vchod tělocvičny. A až po provedení testu v případě negativního výsledku půjde žák již vnitřním vchodem tělocvičny dále do školní družiny nebo do své třídy.Testování žáků

Datum konání: 6. 4. 2021

Vážení rodiče,

doposud jsem nedostala žádné informace ohledně nástupu žáků do školy a testování žáků.

Pravděpodobně - dle informací z médií - bude zahájena ROTAČNĚ prezenční výuka žáků prvního stupně od pondělí 12. 4. 2021. Pokud tedy od 12. 4. bude povolena přítomnost žáků ve škole, nastoupí v týdnu od 12. 4. žáci 1. a 2. třídy.

Další týden, tj. od 19. 4. do 23. 4., budou žáci 1. a 2. třídy doma na distanční výuce; do školy budou prezenčně chodit žáci 3., 4. a 5. třídy. 

Takto by se to mělo střídat po jednotlivých týdnech.

 

Školní obědy budou žákům přihlášeny automaticky. Pokud budete chtít dítěti oběd ODHLÁSIT, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny.

Školní družina bude otevřena beze změn, tedy od 6:20 do 16:00 hodin. Žáci budou rozděleni do dvou oddělení dle tříd do homogenních skupin.

 

Testování žáků - jedinou informaci, kterou škola obdržela ohledně testů: MŠMT připravilo distribuci antigenních testů, které by měly být do škol dopraveny v tomto týdnu (do čtvrtka 8. 4.) - jedná se o "Lepu" testy, "Singclean" testy.

Žádné další informace a metodické materiály zatím nemáme, tedy jakým způsobem bude testování probíhat, kdo bude žáky testovat, jak postupovat v případě pozitivity žáka atd. Jakmile budeme mít k tomuto informace, budou zveřejněny na webových stránkách naší školy.

Děkuji za pochopení,

                                          Mgr. Dana FráňováZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Datum konání: 4. 4. 2021

TERMÍN ZÁPISU: 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021
Zápis do 1. třídy se týká každého dítěte, které dovrší šest let k 31. 8. 2021, tj. narozené do 31. 8. 2015.
 
Zápis bude probíhat bez osobní návštěvy školy. Je však možno naši školu navštívit individuálně - zákonní zástupci dítěte i s dítětem mohou naši školu po telefonické domluvě (tel.: 739 572 087 - Mgr. Dana Fráňová, ředitelka školy) navštívit - rádi Vás provedeme budou základní školy a zodpovíme všechny Vaše dotazy.
 
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Na tomto setkání Vás seznámíme s prostředím školy, třídní učitelkou budoucích prvňáčků a zodpovíme Vaše dotazy.
 
Zákonný zástupce dítěte podá Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie (bez ověření apod.).
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Doručení vyplněné žádosti do školy v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021 můžete provést těmito způsoby:

- poslat datovou schránkou do datové schránky školy, naše ID schránky: b4cmhi5

- poslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze podepsat pouze rukou) na adresu: zsskrivany@zsskrivany.cz; do předmětu zasílané zprávy prosím uveďte „ZÁPIS“
 
- poslat poštou, na přední stranu obálky prosím napište „ZÁPIS“ a zašlete na adresu školy:
ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany
 
- osobně vhodit do schránky u hlavního vchodu základní školy, na přední stranu obálky prosím opět napište „ZÁPIS“ a adresu školy:
ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany
 
Žádosti můžete vytisknout a vyplnit rukou nebo vyplnit elektronicky v programu Word. Pozor – pokud budete žádost zasílat emailem, je nutné žádost podepsat elektronickým podpisem.
Pokud nemáte možnost žádost vyplnit elektronicky v programu Word ani vytisknout, můžete si formulář vyzvednout osobně ve škole po telefonické domluvě na telefonu:
739 572 087 (D. Fráňová).
________________________________________________________________________________________________________________ 
Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář žádosti o odklad povinné školní docházky:
 
 
 
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY musí být doložena ještě doporučením k odkladu školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – vzhledem k situaci je možno doložit nejpozději do 31. 6. 2021. Dále je nutné doložit doporučení k odkladu odborným lékařem nebo klinickým psychologem.
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Další informace:
1) Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.
2) U dětí, které v roce 2020/2021 měly odklad, musí zákonní zástupci zaslat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání znovu.
3) Dítě, které dosáhne šestého roku věku až v době od září do konce června příslušného školního roku, a zákonný zástupce uvažuje o zapsání dítěte do 1. třídy, tedy o rok dříve, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
4) Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky bude po skončení správního řízení vyvěšeno na stránkách školy a na hlavním vstupu do budovy základní školy. Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude zasláno na vámi uvedený email.
_________________________________________________________________________________________________________________
 

Co naše škola nabízí_1.JPG

Co naše škola nabízí_2.JPGŠkolní kolo přírodovědné soutěže v poznávání živočichů - výsledkové listiny

Datum konání: 1. 4. 2021

Vystrizek.PNG8.-9..PNG

Vystrizek3.PNG6.-7..PNG

 INFORMACE MŠMT - první fáze otevírání škol

Datum konání: 31. 3. 2021

aa.JPG

ab.JPG

ac.JPG

ad.JPG

Veškerá opatření k první fázi otevírání škol na tomto odkaze: priloha_889367668_1_tabulka01 (003).pdfNAMALUJTE SVŮJ KAMÍNEK PRO CHARITU ČR

Datum konání: 30. 3. 2021

1.JPG2.JPG

Milé děti a rodiče,

zapojte se s námi do každoroční akce "Namalujte kamínek", kterou pořádá Oblastní charita Hradec Králové. Kamínky malujte do konce května. Všechny poté odvezeme do střediska Oblastní charity v Hradci Králové, aby posloužily pro pomoc rodinám s postiženými dětmi. Kamínky budou k prodeji na kamínkové benefici a výtěžek z této akce bude věnován Středisku rané péče Sluníčko. Více informací naleznete na www.charitahk.cz.

Své kamínky můžete nosit do školy, nezapomeňte ke každému kamínku přiložit Vaše jméno.

Těšíme se na Vaše malované kamínky, jimiž můžeme potěšit i pomoci potřebným.

Mgr. Dana FráňováSoutěž v poznávání živočichů žáků naší školy

Datum konání: 30. 3. 2021

Pozvánka.PNG Rozpis hodin.PNG

Naše škola má již dlouholetou tradici v účasti na přírodovědných soutěžích. Bylo by dobré zachovat tradici a v letošním roce si procvičit znalosti živočichů online. Soutěž bude probíhat v jednotlivých třídách podle přiloženého rozpisu. V danou hodinu dostanete odkaz v chatu Discordu. Odkaz rozkliknete a otevře se vám test ve formě obrázků. Nebojte se, bude to snadné. Ale je dobré se na soutěž připravit: Seznam živočichů najdete zde:  Seznam živočichů.pdf

Poznávání jednotlivých živočichů si můžete procvičit třeba v této prezentaci: Prezentace živočichů.pdf

Prezentaci v PowerPointu můžete stáhnout zde: https://uloz.to/tamhle/Ay1BMmihQWjy/name/Nahrano-11-3-2021-v-9-43-16?view=gallery

Ing. Jitka Pernetová

 Novější 1 3 8 14 21

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

13. 4. Aleš

Zítra: Vincent

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

656189