Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Zápis do 1. třídy 2017

Zápis do 1. třídy 2017


 

 

z1.JPG

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - formulář: Zápis do 1.tř - Žádost o přijetí dítěte.pdf

ZÁPISOVÝ LIST - formulář: Zápis do 1.tř - Zápisový list.pdf

Doporučení MŠMT pro rodiče "Desatero pro rodiče": Zápis - doporučení MŠMT - Desatero pro rodiče.pdf

Doporučení MŠMT pro rodiče - informace: Zápis - doporučení MŠMT - info rodiče.pdf

 

 

 

 z2.JPG

 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu, tedy 11. 4. 2017, nejpozději však do 30. 4. 2017, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky - formulář: Zápis do 1. tř. - Žádost o odklad.pdf

Pokud zvažujete ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, je nutné objednat se ve školském poradenském zařízení již nyní.

Telefonní kontakt k objednání v Pedagogicko-psychologické poradně v Hradci Králové:

495 265 423.    Info na tomto odkaze: http://www.pppkhk.cz/hk/index.php/zakladni-informace/jak-se-objednat

Pracoviště Nový Bydžov: tel. 495 703 998

Pracoviště Chlume n. C.: tel. 495 484 110

 


Menu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

24. 4. Jiří

Zítra: Marek

Letní tábor TÁBORENKA

www.taborenka.cz

 

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací: Metodický pokyn

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

 

Termíny třídních schůzek 2017/2018:

ZÁŘÍ - schůzka s rodiči 1. třídy, úterý 19. 9. 2017

LISTOPAD - úterý 14. 11. 2017 -  zahájení v kreslírně školy v 15:15 hod.

LEDEN - Informativní schůzky rodičů - individuálně

DUBEN -  úterý 17. 4. 2018 od 15:15 hod v jednotl. třídách

ČERVEN - Informativní schůzky rodičů – individuálně

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2017/2018

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017, sobota 28. 10. - státní svátek

Vánoční prázdniny:  sobota 23.12. 2017 - úterý 2.1.2018, vyučování začne ve středu 3.1. 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018, vysvědčení bude vydáváno ve středu 31.1.2018

Jarní prázdniny: 19.2. - 25.2.2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3.2018,  ostat. svátek - pátek 30.3.2018, Velikonoční pondělí 2.4.2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2.7.2018 až pátek 31.8.2018, školní vyučování začne v pondělí 3.9.2018

 

PODĚKOVÁNÍ

 

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

DSCN0066[1].JPG

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny ((2016).

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

Návštěvnost stránek

391724