Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Dokumenty ZŠ > Plán EVVO

 

 

Základní škola a mateřská škola, Skřivany,

 

okres Hradec Králové,  Dr. Vojtěcha 100,  503 52 Skřivany

                                 tel.: 495 493 606, IČO: 70998124,  e-mail: zsskrivany@zsskrivany.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán EVVO pro ZŠ a MŠ Skřivany

na školní rok 2008-2009

 

 

 

 

 

Zpracovala:

Ing. Jitka Pernetová

koordinátorka EVVO

Skřivany 30. 9. 2008

 

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

 

 

Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy.Cílem tohoto programu, jehož realizace spočívá právě na krajích, regionech, obcích a městech, je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. 

 

            Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat znalosti, dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí. Tímto programem chce naše škola vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka k přírodě a uvědomění si důležitosti přírody, kterou je člověk součástí. Vlastním dobrým příkladem chceme působit i na ostatní obyvatele naší obce a kraje.

 

 

Dokumenty, které se týkají programu EVVO:

 

-         Zákon 17/1992 o životním prostředí

-         Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny

-         Zákon 123/1998 o právu na informace o životním prostředí

-         Zákon č.561/2004 o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

 

 

Vládní usnesení a strategie:

 

-         Státní program EVVO – 2000

-         Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) – 2001

-         Státní politika životního prostředí pro léta 2004-2010

-         Strategie udržitelného rozvoje – ČR 2004

-         připravovaná strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Termín plnění programu EVVO v naší škole:

 

Program je plněn postupně během roku, může být upravován podle potřeb školy, doplňován o nové aktivity a poznatky.

 

 

Hlavní kapitoly programu EVVO

 

Vedeme žáky k potřebě uvědomit si, že člověk je součástí přírody a jeho chování ovlivňuje budoucnost stavu naší planety.

Program prolíná výukou mnoha předmětů, ve kterých mají žáci pochopit svět v souvislostech, naučit se být ohleduplný k okolí a být odpovědný za své činy.

Zaměstnanci školy se zapojují do realizace tohoto programu a jsou tak dobrým příkladem všem žákům.

 

Metody a formy plnění programu EVVO:

 

-         pracovní prostředí (dostatečné osvětlení, větrání, výzdoba ve třídách i na chodbách je většinou ve spolupráci s dětmi a vyhovuje jejich potřebám)

-         atmosféra školy (přátelská, pozitivní žáci mají možnost diskutovat mezi sebou i s učiteli a ostatními zaměstnanci)

-         péče o koutky přírody uvnitř školy i v jejím okolí (úprava bezprostředního okolí i parku u školy)

-         stravování (je v souladu se zásadami zdravé výživy)

-         pitný režim (žáci mají zdarma  nápoje o přestávkách i při obědě)

-         doprava do školy ( je zajištěna velmi dobře pro žáky z okolních vesnic)

-         školní výlety (jsou většinou směřovány do blízkého okolí a mají sloužit k poznání našeho kraje)

-         projekty s tématikou životního prostředí

-         vzdělávací přednášky

-         exkurze

-         vycházky do přírody a okolí školy

      -     využívání Naučné stezky Dr.Václava Vojtěcha

 

 

Zařazení programu EVVO do vzdělávacího procesu:

 

-         témata týkající se vztahu člověka a přírody lze většinou velmi dobře zařadit do všech předmětů ve všech ročnících

-         zařazení těchto témat je nejvhodnější v předmětech: občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie,  zeměpis, dějepis

 

 

Aktivity pro žáky:

 

Projekty:

 

-         NAUČNÁ STEZKA DR. VÁCLAVA VOJTĚCHA v blízkém lese

(jaro-léto – naučné vycházky, sledování květeny)

AKTUÁLNĚ! Naučná stezka se v letošním školním roce obnovuje.

Povede nejzajímavějšími místy okolí Skřivan.

Návštěvníky bude provázet stezkou 10 naučných tabulí, které budou sloužit nejen turistům pěším a cyklistům, ale hlavně dětem ze základní a mateřské školy.

Stezka je zaměřena :

- na místa spojená s osobou polárníka Dr. Václava Vojtěcha

- místa zajímavá kulturně a historicky

- bude upozorňovat na faunu o flóru okolí Skřivan

 

 

-         EXKURZE do místních podniků (ČOV, ALCAN, IMPRESS) s cílem seznámit se s jejich provozem, důsledky činnosti těchto podniků pro okolí a životní prostředí)

 

-         KRAJINA ZA ŠKOLOU (seznámení se s krajinou kolem školy v minulosti a v přítomnosti, porovnávání stavu okolí podle dobových fotografií, zhotovování nových fotografií a jejich výstava)

 

-         SBĚROVÉ AKCE (děti během celého roku sbírají starý papír, sezónní je sběr šípku, kaštanů, pomerančové kůry a vybraných druhů léčivých bylin)

 

-         TŘÍDĚNÍ ODPADÚ (ve škole jsou umístěny kontejnery na plastové lahve, samostatně  se sbírají víčka od plastových lahví, děti z vlastní iniciativy zavedly třídění papíru)

 

-         PATRONÁT PARKOVÉ NÁMĚSTÍ (parkové náměstí bezprostředně sousedí se školou a děti se podílí na úpravě a průběžném úklidu tohoto prostoru)

 

-         TEMATICKÝ TÝDEN (týdenní projekt, během kterého se provádějí aktivity na dané téma, např. barvy, historie, cestování,…)

 

 

Jednorázové akce:

 

-         POZNÁVACÍ SOUTĚŽE

živočichů

rostlin

minerálů

Na tyto soutěže se žáci připravují v rámci školní výuky, v kroužcích a z vlastní aktivity i ve volných chvílích během celého roku.

V ZŠ Skřivany jsou pořádána místní kola. Na základě výsledků úspěšní žáci postupují do regionálního kola v ZŠ Karlova a Klicperova v Novém Bydžově. V těchto soutěžích má ZŠ Skřivany tradičně výborná umístění na prvních místech. Nejúspěšnější žáci postupují do krajského kola v Hradci Králové.

 

-         EXKURZE DO HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA (planetárium je v Hradci Králové, pořádá přednášky pro děti všech věkových kategorií a je každoročně  navštěvováno žáky naší školy)

 

-         DEN ZEMĚ (oblíbená akce žáků naší školy, ve které v rámci jednoho dopoledne plní úkoly týkající se vztahu člověka a přírody, jsou zařazené i pohybové aktivity)

 

-         CESTIČKA DO ŠKOLY (v rámci tohoto projektu se žáci snaží zdokumentovat svou cestu do školy a na základě poznatků získaných z historie, porovnat, jaké se na ní udály změny)

 

-         JARNÍ KILOMETRY (sobotní výlety po přírodních a historických zajímavostech nejen do blízkého okolí)

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

16. 10. Havel

Zítra: Hedvika

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. ročníku - středa 22. 9.

LISTOPAD - čt 11.11. od 15:30

LEDEN - individuálně

DUBEN - čtvrtek 12. 4. od 15:30

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2021/2022

Podzimní prázdniny: 

středa 27.10. až pátek 29.10., čtvrtek 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

čtvrtek 23.12. -  neděle 2.1.,

vyučování začne v pondělí 3.1.

Pololetní prázdniny: pátek 4.2., vysvědčení bude vydáváno v pondělí 31.1.

Jarní prázdniny: 7.2. - 13.2.2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14.4.,  ostat. svátek - pátek 15.4., Velikonoční pondělí 18.4.

Hlavní prázdniny: pátek 1.7. až středa 31.8., školní vyučování začne ve čtvrtek 1.9.2022

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

710211