Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 8. TŘÍDA > PŘÍRODOPIS 8

PŘÍRODOPIS 8 PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden

25. 1. 2021 

výpisky do 28. 1. poslat foto sešitu s vypsaným nebo vytištěným učivem na email nebo Discord:

Poruchy vylučovací soustavy:

Ledvinové (močové) kameny: usazeniny solí (močovina, vápenaté soli ap.) v pánvičce, močovodech nebo močovém měchýři. Když se uvolní, hrozí ucpání močových cest, hlavně močovodů. Hladká svalovina v močovodu se začne křečovitě stahovat v marné snaze posunout moč do močovodu. Bolestivé křeče se projeví jako ledvinový záchvat.

Zánět ledvin: nejčastěji vzniká jako následek prochladnutí. Stěny krevních vlásečnic v ledvinách jsou narušené, a proto do moči z krve proniknou i červené krvinky nebo bílkoviny (které by se ve zdravé moči nikdy neměly objevit).

Pomočování: Neschopnost zadržet moč je u malých dětí normální. Vyskytne-li se v pozdějším věku, bývá projevem nervové poruchy nebo ochabnutí svalstva ve stáří (porucha svěračů). 

 

18. 1. 2021

Vylučovací soustava

výpisky do 22. 1. 

IMG_20210117_182008.jpg

Vylučovací soustava.ppt

Vylučovací soustava.pdf

Opakování Trávicí soustava

IMG20210117181155.jpg

11. 1. 2021

Opakování Trávicí soustava: dutina ústní - odpovědi na otázky poslat do 15. 1. na email nebo discord

P1080003.JPG

4. 1. 2021

Opakování Dýchací soustava: odpovědi na otázky poslat do 8. 1. na email nebo discord

P1030023.JPG

 

Prezentace Trávicí soustava:

Trávici_soustava s opakováním.ppt

Přehled nové látky: 

prehled_c06_travici.pdf

 

Prosinec

7. 12. 2020

Opakování Oběhové soustavy:

pracovní list rozdaný všem ve škole 2. 12., DÚ: očkování

Prezentace Dýchací soustava:

Dýchací-soustava-prezentace.pdf

 

8. 12. 2020

Výtisk ze školy z 2. 12.

prehled_c05_dychaci.pdf

 Procvičování:

https://www.umimefakta.cz/cviceni-cevni-soustava

Krev: rozhodování https://www.umimefakta.cz/cviceni-krev

Srdce a cévy: https://www.umimefakta.cz/diktaty-srdce-cevy-2/197

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Listopad

23. 11. 2020

Opakování  Složení krve

Oběh. soustava, krev.ppt

 

24. 11. 2020

Oběhová soustava

= srdce a cévy, kterými proudí krev

Srdce = dutý sval (uložený v levé části hrudníku)

-       Funkce: působí jako pumpa: zajišťuje proudění krve

-       Stavba: levá a pravá síň

o    levá a pravá komora

o    chlopně – zabraňují zpětnému proudění krve

Rozlišujeme:

Malý krevní oběh (plicní)  - krev proudí z pravé komory do plic plicnicí

-       v plicích vyloučí oxid uhličitý, přijme kyslík

-       proudí do levé síně a levé komory

Velký krevní oběh (tělový) – krev proudí z levé komory do celého těla srdeční tepnou

-       a zpět žílami do pravé síně a pravé komory

Tep = tlaková vlna přenesená ze srdce na cévy (70 tepů za 1 minutu)

Krevní tlak = tlakové působení krve na stěny cév

-       u zdravého člověka bývá 120/80 mm Hg (mm sloupce rtuti) systola/ diastola

-       vyšší hodnota je hodnota při stahu komor = tlak systolický

-       nižší hodnota je hodnota při ochabnutí komor = tlak diastolický

36_Oběhová soustava II..pptx

Srdce.ppt

Srdce (2).pdf

 

16. a 17. 11. 2020

Opakovat kostru + svaly a poslat mi do 17. 11. na email: ivanamn@seznam.cz výsledky testu ofocené (zelený štít) https://www.umimefakta.cz/…125

https://www.umimefakta.cz/diktaty-kostra-1/185

Výpisky nová látka (poslat mi foto sešitu nebo vytištěného výpisku na email jako důkaz, že pracujete!)

Tělní tekutiny (učebnice str. 33 – 36)

= nacházejí se v buňkách i mimo ně: tkáňový mok, míza (lymfa) a krev

Tkáňový mok: vzniká z krevní plazmy, je ve všech tkáních, umožňuje látkovou výměnu: buňky z něho odebírají živiny a kyslík a odevzdávají do něho odpadní látky.

Míza: tvoří se z tkáňového moku (za den 2,5 l), nažloutlá kapalina,

v mízních cévách jsou mízní uzliny: v nich lymfocyty=druh bílých krvinek, které vytvářejí obranné látky

imunita = obranyschopnost člověka vůči chorobám;

vrozenou máme od narození, umělou získáme očkováním nebo překonáním nemoci,

největší mízní orgán = slezina

Krev: červená neprůhledná kapalina, která proudí v cévách (u dospělého člověka objem asi 5 litrů)

Cévy: tepny – vedou krev ze srdce

           žíly – vedou krev do srdce

           vlásečnice – cévy s tenkou stěnou, umožňují výměnu kyslíku, oxidu uhličitého, vody+ dalších

-          zajišťují vzájemné spojení mezi tepnami a žílami

Funkce: přepravní – přeprava kyslíku, živin, hormonů, odpadních látek

                ochranná – ochrana proti chorobám

                termoregulační – udržování tělesné teploty

Složení: krevní plazma – nažloutlá krevní tekutina, ve které plavou krevní tělíska

                červené krvinky – buňky bez jádra, obsahují hemoglobin, který váže kyslík

                bílé krvinky – buňky s jádrem, chrání organismus před choroboplodnými zárodky

                krevní destičky – spolupůsobí při srážlivosti krve, vznikají v kostní dřeni

Skupiny: A, B, AB, 0 (profesor Jan Jánský)

Transfúze: přenos krve z jednoho jedince druhému (dárcovství krve od 18 let)

2. 11. 2020

Soustava pohybová  (v učebnici str. 29 - 32)

3 typy svalů:

1)     Hladký: neovládáme vůlí (kůže, cévy, vnitřní orgány)

2)     Srdeční: neovládáme vůlí (srdce), buňky propojeny mezibuněčnými spojkami = soubuní

3)     Příčně pruhovaný (kosterní): můžeme ovládat vlastní vůlí,

pod mikroskopem příčné světlé a tmavé pruhy,

umožňuje pohyb těla, upíná se ke kostře šlachami, tvoří 40% hmotnosti těla,

dlouhá svalová vlákna až 30 cm, spojena vazivem, svalové svazky (snopce),

na obou koncích svalu jsou šlachy, které tvoří úpony

Celkem máme asi 600 svalů: hlavním zdrojem energie pro činnost svalů je glykogen (složený cukr),

při zátěži glukóza (jednoduchý cukr).

Cvičením (sport, práce, aktivita) posilujeme svaly, srdce, odolnost organismu,

při nedostatku pohybu svalstvo ochabuje.

Svalova_soustava.ppt

 -pr-8-svalova-soustava-cloveka[7].pdf

 

3. 11. 2020

Kosterní svalstvo rozlišujeme:

-       podle stavby – dvojhlavý, trojhlavý a čtyřhlavý sval

-       podle funkce svalů – na ohýbače, natahovače, odtahovače, přitahovače, zdvihače, svěrače

-       podle vzhledu svalů – na svaly krátké, dlouhé, ploché, kruhovité

Přehled svalstva:

-       svaly hlavy a krku – svaly mimické, zdvihač hlavy, svaly žvýkací, spánkový

-       svaly trupu – svaly prsní, svaly břišní (přímý, šikmý), široký sval zádový, trapézový, svaly mezižeberní, bránice

-       svaly končetin – horní: sval deltový, pažní (dvojhlavý, trojhlavý), svaly předloktí

§  dolní: sval hýžďový (největší sval v lids. těle),

stehenní (čtyřhlavý, dvojhlavý),

krejčovský (nejdelší sval v lids. těle),

trojhlavý sval lýtkový (upíná se na kost patní mohutnou Achillovou šlachou)

 

9. 11. 2020

Doplň správně jednotlivé výrazy:

- ochabují - napětí - kosti - ve dvojicích - kloub - stáhne - k namožení

Práce svalů

Kosterní sval se připojuje k jednomu konci ………………., přechází přes ……………… a připojuje se

k jiné kosti. Když se sval ……………….., pohybuje jednou kostí, zatímco druhá zůstává v klidu. Některé

svaly kosterní pracují ………………………, stah jednoho svalu zapříčiní natažení svalu druhého. Svaly

jsou stále ve stavu určitého …………………. Klidové napětí napomáhá udržovat vzpřímený postoj a

spojení kostí v kloubech. Svaly, které se nehýbou, ztrácí postupně svoji funkci - ……………………. Při

nadměrném zatížení svalů dochází k natažení, ……………….., k přetržení nebo ke křečím.

 

Spoj jednotlivé výrazy:

1)      Čtyřhlavý sval             stehenní

2)      Trojhlavý sval              stehenní, pažní sval  

    3) Dvojhlavý sval             lýtkový, pažní

 

Sestav názvy jednotlivých svalů:

NCIERBÁ              ………………………………

DVČZIAH               ……………………………..

RATÉPZÝOV      ……………………………..

 

10. 11. 2020

PB020009.JPG

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen

DO 30. 10. 2020

Procvičuj si:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1998

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1997

http://zs.ujezdubrna.info/testy_a_vyuka/testy/prir/k1/procvk1t.htm

 

 ______________________________________________________________________________________________

NA ONLINE HODINY SI PŘIPRAVTE: učebnici,  pracovní list, psací potřeby:

 20. 10. 2020

Opakujeme Stavba kosti a její růst

Pokračujeme poslední kapitolou  První pomoc při zlomeninách:

1)     nenapravujeme, ale znehybníme (dlaha)

2)     při otevřené zlomenině zastavíme krvácení

Prezentace: Zlomeniny prezentace.pptx

                     Zlomeniny pdf.pdf

Onemocnění kostí a kloubů:

Osteoporóza – řídnutí kostí (ubývá vápník)

Artróza – opotřebování chrupavky

Revmatická artritida – zánět kloubů (otoky)

 

________________________________________________________________________________________

 

19. 10. 2020

Kontrola vypracování PL – č.  4  Kostra člověka

PA170002.JPG          PA170003.JPG

Výpisky:

Stavba kosti (v učebnici str. 28)

1) - okostice = prokrvená vazivová blána na povrchu kosti;

                  - kost vyživuje a chrání

                  - umožňuje růst kosti do šířky

(růst kosti do délky umožňuje růstová chrupavka)

2) - hutná kostní tkáň = povrchová kostní vrstva pod okosticí;

                                - tvoří nejpevnější část kosti

3) - houbovitá kostní tkáň = vnitřek kostí plochých a krátkých;

v hlavicích dlouhých kostí vytváří kostní trámečky zpevňující kost,

(na hlavicích  dlouhých kostí chrupavka)

4) - kostní dřeň – vyplňuje dutinu kosti a tvoří se v ní krvinky,

(s postupujícím věkem člověka se v některých kostech složení dřeně mění

a tvorba krvinek se v ní zastavuje)

 

Tvary kostí:

- dlouhé (např. kost pažní, vřetenní, loketní, stehenní, holenní, lýtková, žebra, klíční, ….)

- ploché (např. lopatka, pánev, kosti lebky)

- krátké (např. články prstů)

 

Spojení kostí:

- pevné - vazivem (např. švy – lebka)

            - chrupavkou (např. žebra s kostí hrudní)

            - kostí – srůstem (např. křížová kost srůstem obratlů)

- pohyblivé – kloubně (např. kloub ramenní tvoří lopatka s kostí pažní)

 

Stavba kloubu: (obr. str. 27)

Kloub tvoří -  kloubní pouzdro, kloubní jamka, hlavice a chrupavka

 

Kostnatění (osifikace) = přeměna vazivové  a chrupavčité tkáně v tkáň kostní,

-       končí kolem 18. roku

-       pro kostnatění důležitý vápník, fosfor a vitamin D

-       kosti obsahují organickou látku ossein

___________________________________________

 

 

Zadání na týden od 12. 10. do 16. 10. 2020

Učebnice str. 25 - 27 - téma: Páteř, hrudník, kostra končetin - výklad látky při videohodině

- kdo se nemohl zúčastnit videohodiny, pročte si učebnici; 

Pracovní list - rozdaný v pátek 9. 10. - vypracovat, kontrola v pondělí 19. 10. při videohodině

 

Prezentace k vyučovací videohodině:

 Kostra cloveka - PREZENTACE.ppsx

Prezentace v PDF. Kostra cloveka - PREZENTACE V PDF.pdf

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

634880