Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 8. TŘÍDA > MATEMATIKA 8

MATEMATIKA 8MATEMATIKA 8. ROČNÍK

M VIII do 4.4..

Opakování 

 • Obvod a obsah kruhu, délka kružnice

Nová látka

 • Procvičování výpočtu

Pracovní sešit  ze zaslaného listu vypracovat do 31.3. příklady 1,2,3,4

 • Příklady 19,20,21,29,30 poslat do 6.4.do večera

Velikonoční prázdniny

Shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=2E7NZ6lQGpg

M VIII do 28.3..

Opakování 

 • Polohy kružnice

Nová látka

 • Odvození vzorce pro výpočet obvodu kruhu – zavedení π
 • Odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu

Pracovní sešit   zaslaný pracovní list vypracovat – vrátit příklady 1,2,3

Shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=PBGQsQ_U8w0

 

M VIII do 21.3..

Opakování : poloha přímky + kružnice

Nová látka

 • Poloha dvou kružnice - vlastnosti
 • Zjištění polohy bez rýsování

Zaslaná prezentace

Pracovní sešit : zaslané stránky 9, 10

Shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=OKKBh3tyrT8&t=633s

 

 

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC – pracovní list

 

 • Rozhodněte podle obrázku, které kružnice mají:

 

 • Jsou dány kružnice k(S1; 30 mm) a h(S2; 20 mm). Určete vzájemnou polohu kružnic k, h jestliže:
  1. vzdálenost středů kružnic │S1S2│ = 6 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          
  2. vzdálenost středů kružnic │S1S2│ = 1 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. vzdálenost středů kružnic │S1S2│ = 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. vzdálenost středů kružnic │S1S2│ = 2 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(udělejte si náčrty):

 

           

 

 

 • Jsou dány kružnice k(S1; 20 mm) a h(S2; 50 mm). Určete vzdálenost středů kružnic S1S2 jestliže:
  1. kružnice ka h mají vnější dotyk                          │S1S2│ =
  2. kružnice ka h nemají žádný společný bod         │S1S2│ =
  3. kružnice ka h mají vnitřní dotyk                         │S1S2│ =
  4. kružnice ka h mají dva společné body               │S1S2│ =

(udělejte si náčrty):

           

 

4)     Sestrojte kružnici m(X; 15 mm), která se dotýká dané kružnice k v bodě M:

 

5)     Sestrojte kružnici n, která se dotýká dané kružnice k v bodě N a prochází daným bodem A:

 

 

 

6)     Je dána kružnice k(S; r) a bod U. Sestrojte kružnici u, která má s kružnicí k jeden společný bod a prochází bodem U (uvažujte více možností):

7)     Je dána kružnice k a bod V. Sestrojte kružnici v, která má s kružnicí k jeden společný bod (uvažujte více možností):

 

M VIII do 14.3..

Opakování 

 • Thaletova kružnice

Nová látka

 • Konstrukce přímky, pravoúhelného trojúhelníka pomocí Thaletovy kružnice

Pracovní sešit  - zaslané stránky  6,7,8 – zadané příklady poslat nazpět

 

Shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=ABP9fSEle5w&t=301s

 

M VIII od 7.3..

Jarní prázdniny

M VIII do 7.3..

Opakování 

            Poloha kruh (kružnice) s přímkou,  Thaletova kružnice

Nová látka –  poloha dvou kružnic

       konstrukce tečny pomocí Thaletovy kružnice  

        Učebnice geometrie str. 21 - 26

Vypracovat a poslat: pracovní sešit str 9 cv2,3,4  str 10 cv 6

Shlédnout

Prezentace https://www.youtube.com/watch?v=OKKBh3tyrT8

https://www.youtube.com/watch?v=8gUqUIa_D0M

M VIII do 28.2..

Opakování 

 • Kruh, kružníce, přímka, polopřímka, úsečka, Thaletova kružnice

Nová látka – poloha přímky a kružnice, vzdálenost přímky a bodu

        Učebnice geometrie str. 12 - 20

Vypracovat a poslat: str.18 cv 4, str. 20 cv 6

    Pracovní sešit str 7 cv 7, str 8 cv 11

Shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=hW6AlwOW5d4

 

M VIII do 21.2..

Opakování 

 • Rozklad na součin vytýkání, vzorce

Nová látka

 vzorec ( A – B)2 ,( A + B)2

 • Učebnice str. 86

Pracovní sešit   str. 44-45 dokončit vše, co se nestihlo při výuce, skupina B nemusí cv. 9 – poslat

         Sami procvičit učeb. Str 87 cv 1,2,3 neposílat

Poslat vypracovaný zaslaný test

Shlédnout:  https://www.youtube.com/watch?v=FuQXRM2g2jM

 

M VIII do 14.2..

Opakování 

 • Rozklad na součin vytýkání,

Nová látka

 • Vytýkání – , postupné vytýkání, shrnutí vytýkání, vzorec  A2 – B2
 • Učebnice str. 85 nahoře

Pracovní sešit   str. 43-44 cv. ,5,6,7,8– dokončit, str. 45 cv.6,7

Shlédnout:  https://www.youtube.com/watch?v=DKtn7p8CGrU

 

M VIII do 7.2..

Opakování 

 • NSD čísel,

Nová látka

 • společný dělitel výrazů
 • Vytýkání – princip, čísel, jednotlivých výrazů, vytýkání závorek
 • Učebnice str. 84

Pracovní sešit   str. 42 cv. 1,2,3 ,4– dokončit,

Shlédnout:  https://www.youtube.com/watch?v=1Hd-xQh-eoc

 

M VIII do 31.1.

Shrnutí učiva

 – odstraňování závorek u algebraických výrazů při různých početních úkonů

Učebnice:  sami vypočítat-zkontrolovat dle výsledků vzadu, poslat problémový příklad

str.76 cv. 4, str. 77 cv. 4, str. 79 cv. 4, str. 81 cv. 3, str. 82 cv. 2, str. 84 cv. 1,

 

M VIII. do 24.1.

Opakovat: početní výrazy – sčítání, odčítání násobení, vzorec (a + b) . (a -b)

Nová látka: vzorec (a + b)2 ., (a -b)2

Učebnice str. 82-83

Pracovní sešit str. 41-42 cv. 7-10

 

M VIII. do 17.1.

Opakovat: početní výrazy – sčítání, odčítání násobení

Nová látka: vzorec (a + b) . (a -b), užití při násobení a odečítání mocnin

Učebnice str. 83

Pracovní sešit str. 40-41 cv. 1-4,6

 

 

M VIII. do 10.1.

Opakovat: početní operace s mocninami – zaměřit se na násobení

                   Početní operace s celými čísly – zaměřit se na znaménka

Nová látka: násobení mnohočlenů jednočlenem - učebnice str. 77-78

                      Násobení mnohočlenů mnohočlenem – učebnice str. 80-81

Vypracovat: pracovní sešit str. 35 cv 1,2,3,4 , str.36 cv 1, str.37 cv 2a,b,c,d  cv. 3a, b

                     Poslat do 11.1.

Slédnout: https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU

Procvičovat: http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/mnohocleny4/mnohocleny4.htm

 _______________________________________________________________________________

M VIII. třída do 13.12.2020

procvičování : hodnoty algebraických výrazů

                 Procvičovat test: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-dosazovani-vyrazy-2-uroven/6108

P

     https://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/mnohocleny3/mnohocleny3.htm

      Nová látka 

     - sčítání a odčítání jednočlenů

      Podívat se na prezentaci: https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk    

     - sčítání mnohočlenů a odčítání mnohočlenů

Shlédnout video
https://www.youtube.com/watch?v=6BlA2Blzr_o&t=435s

vypracovat:

     dokončit v pracovním sešitu str. 30 cv 2,3

     Pracovní sešit str. 30 cv 4,, str. 32/1,2,3     

               

 

 

M VIII. třída do 30.11.2020

 • Procvičovat početní operace s mocninami
 • Opakovat početní operace se zlomky
 • Zápisy číselných výrazů pracovní sešit str. 23

Prostudovat zaslaný přehled učiva

Vypočítat a poslat příklady v pracovním sešitě str. 22

_______________________________________________________________________

M VIII. třída do 22.11.2020

 • Procvičovat početní operace s mocninami

Shlédnout zaslanou prezentaci a procvičit v ní příklady

 • Zjednodušit výrazy s mocninami a zlomky – rozklady na prvočísla – prac. sešit str. 19 cv. 11

Vypracovat a poslat učebnice str. 52 cv 8

 • Zápisy čísel ve tvaru a.10n , kalkulačka, učebnice str. 55

Pracovní sešit str. 20 cv. 14,15 poslat

______________________________________________________________________

 

M VIII. třída do 15.11.2020

 • Sčítání mocnin – pracovní sešit str. 18 cv. 1, 2 - cv. 2 poslat
 • Procvičovat početní operace s mocninami poslat vypracovaný zaslaný test
 • Rozvinutý zápis – pracovní sešit str. 20 cv. 12,13

Shlédnout

https://www.youtube.com/watch?v=XyvgcZ_O8OA

 

https://www.youtube.com/watch?v=udcmPeetm8k

 ___________________________________________________________________

M VIII. do 09.11.

Opakování

 1. Zápis složených čísel pomocí prvočísla s mocninami
 2. Násobení a dělení mocnin¨
 3. Umocňování mocnin

Dokončit vše, co jsme nestihli v distanční výuce

Pracovní sešit: Str. 19 ,20 –  cv. 11

učebnice algebry str 47 cv 3, str 51 cv 1, str 49/1, str 46/4

                     skupina A: stř 50/4,5

Nová látka

Sčítání a odčítání mocnin

Pracovní sešit str. 17-18 cv 1,2 

Shlédnout“

 

 • https://ruvid.net/video/03-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-a-od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-mocnin-3OHwPjBNq7k.html

 __________________________________________________________________________________________________________

 

M VIII. do 27.10.

 1. Mocniny s přirozeným exponentem – znaménka
 2. Zápis složených čísel pomocí prvočísla s mocninami
 3. Násobení a dělení mocnin¨
 4. Umocňování mocnin

Učebnice str.43,45-47

Pracovní sešit: dokončit vše, co jsme nestihli v distanční výuce

                       str. 16 – celá stránka

                          Str. 17 – celá stránka kromě cv 1 dole 

                          Str. 18 – celá stránka kromě cv 2

                          Str. 19 – celá stránka kromě cv. 11

Podívat se na:

https://www.youtube.com/watch?v=esbJ6DndUNg&t=462s

https://www.youtube.com/watch?v=jbutPYhjOAA

 

 

M 12. 10. až 18. 10

1)     Doplňte si str. 6 cv 4 – všechny příklady

2)     Podívejte se na video

3)     https://www.youtube.com/watch?v=Xnaliutmdj4

je to opakování použití Pythagorovy věty v obdélníku – stejně se počítá čtverec

 procvičení pracovní sešit str 10 cv 3,4 u obou c

4)     https://www.youtube.com/watch?v=uo6xrlkgUCs

je to opakování použití Pythagorovy věty v rovnoramenném trojúhelníků

procvičení pracovní sešit str. 11 cv 8 c

5)     https://www.youtube.com/watch?v=2ntAp2bRSH4&t=116s

je to použití Pythagorovy věty v pravoúhlém lichoběžníku

procvičení pracovní sešit str. 13 cv. 15 a

6)     https://www.youtube.com/watch?v=uo6xrlkgUCs

je to použití Pythagorovy věty v rovnoramenném lichoběžníku

procvičení pracovní sešit str. 14 cv 17 a

uvedené příklady mi pošlete na email vypracované – opravím

v každém cvičení je více příkladů – procvičujte, pokud bude některý dělat problém připravte si na vysílání nebo pošlete email s tel. číslem a vysvětlím po telefonu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

686210