Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 8. TŘÍDA > ČESKÝ JAZYK 8

ČESKÝ JAZYK 8ČESKÝ JAZYK

8. TŘÍDA

 Učivo probírané ve dnech 12.10. - 16.10.2020

ČJ - ML: učeb. str.13/cv.9a,10 (do škol. sešitu)

                     učeb. str.14-17 ústně
               PS str.6/cv.3
                     str.8/cv.12a
 
ČJ - SLOH: Domácí slohová práce (na papír)
                    Charakteristika literární postavy
 
                   -vybrat 1 postavu z literárního díla (filmu),napsat charakteristiku
                   -10-15 řádků
 
ČJ - L: vlastní četba    
              

 19. 10. - 23. 10. 2020

ČJ - ML : učeb. str.20/6 - 8 vět napsat do domácího sešitu

                Skloňování obecných jmen přejatých

                učeb. str. 20, 21 poučky - stručně výpisky do škol. sešitu

                učeb. str. 22 poučka  - stručně výpisky do škol. sešitu

                učeb. str. 23/2,3,4 ústně

                učeb. str. 23 poučka - naučit skloňovat

                učeb. str. 24 poučka - výpisky

                učeb. str. 24/5a,8 ústně

                PS str. 17/4

ČJ - SLOH : učeb. str. 137,138/2a,b ústně

ČJ - L :    čít. str. 11 - 14 přečíst, ukázky zapsat do literárního sešitu

 

  Probírané učivo 2. 11. - 6. 11. 2020 

ČJ - ML : Přídavná jména

                -opakování : PS str. 17/5a ústně, skloňování IDEA (učeb. str. 23),

                                     kategorie příd. jmen, druhy, stupňování - ústně

                učeb. str. 25/1a, b ústně

                učeb. str. 25/2a napsat 8 vět do dom. sešitu ( žáci, kteří píší kratší cvičení, napíší pouze 

                5 vět) - ofocené zaslat do 4. 11. 2020 na email hana.mareha@seznam.cz  nebo na 

                messenger (výjimečně)

                učeb. str. 25/2b ústně

                učeb. str. 27, 28 poučka - zápis do škol. sešitu; provedeme společně v hodině)

                učeb. str. 28/6 ústně

                PS str. 25/3, 4  samostatně

ČJ - SLOH : PS str. 56/5, 6  ústně

ČJ - L :    čítanka str. 26 - 32 přečíst, autora +  název ukázky zapsat do literárního sešitu

                František Hrubín - zápis o autorovi provedeme společně v hodině

 

Probírané učivo : 9. 11. - 13. 11. 2020

ČJ - ML : Zájmena

               -opakování druhů zájmen, skloňování zájmen - já, on, ona

               učeb. str. 29/1a, 2 ústně

                         str. 30/3 ústně

               učeb. str. 30/4 napsat do domácího sešitu - ofocené zaslat do 4. 11. 2020 na email

               hana.mareha@seznam.cz nebo na messenger

               Skloňování zájmen týž, tentýž

               učeb. str. 31 poučka - ústně

               učeb. str. 31/2a, b, c - ústně

               PS str. 24/2, 25/5  samostatně

ČJ - SLOH : PS str. 57/9a,b ústně

ČJ - L :   čítanka str. 35 - 40, 42 - 44 přečíst, autory + názvy ukázek zapsat do literárního

               sešitu

   

Probírané učivo: 16. 11. - 20. 11. 2020

PO : 16. 11.  Samostatná práce

                     PS str. 24/1

                     PS str. 27/10

ÚT : 17. 11.  Státní svátek

ST - PÁ : 18. - 20. 11.

ČJ - ML : Číslovky

                - opakování zájmen (druhy, skloňování)

                -opakování druhů číslovek

                učeb. str. 32 - 34 ústně

ČJ - SLOH : Výklad 

                učeb. str. 141, 142/1 ústně

                učeb. str. 142 - 143 poučka (společně)

   

Probírané učivo : 23. 11. - 27. 11. 2020

ČJ - ML : Číslovky

                učeb. str. 33/2a (dokončení) - ústně

                učeb. str. 34/4 - ústně

                učeb. str. 34/3 napsat do domácího sešitu, ofocené zaslat do 25. 11. 2020 na

                email hana.mareha@seznam.cz nebo na messenger

                PS str. 19/2, 3, 4 společně + samostatně

                Slovesa

                -opakování slovesných kategorií

                učeb. str. 35/2a, 3 - ústně

                učeb. str. 36/4, 5, 6, 7a společně + samostatně

ČJ - SLOH : Výklad

                učeb. str. 143, 144 - práce s textem (společně)

ČJ - L :    čítanka str. 35 - 40, 42 - 44 společný rozbor přečtených ukázek

                čítanka str. 50 - 53 přečíst samostatně, autora + název ukázky zapsat do literárního

                sešitu         

 

Probírané učivo : 7. 12. - 11. 12. 2020

ČJ - ML : Slovesný vid; slovesa dokonavá, nedokonavá

                - opakování slovesného vidu, slovesných kategorií

                učeb. str. 40/4; 41/6, 7, 8  -  ústně

                PS str. 20/1  -  písemně + ústně

                PS str. 21/3  -  samostatně

                Využití různých slovesných tvarů

                - opakování probraného učiva

               učeb. str. 42/1, 2, 3  -  ústně

               učeb. str. 43/5a, 6, 7a  -  ústně

ČJ - SLOH : Výklad

               - práce s textem

               učeb. str. 145/4; 146/6; 147, 148/6, 7

ČJ - L :   Romantismus v 19. století

               K. J. Erben : Svatební košile

               - zápis + rozbor společně   

     

Probírané učivo : 4. 1. - 8. 1. 2021

ČJ - ML : Opakování pravopisu

                - opakování jmenných a slovesných kategorií 

                - učeb. str. 48/9, 10  -  ústně

                Příslovce

                - učeb. str. 49, 50/1a  -  ústně

                - učeb. str. 50/2, 3  -  samostatně

                - učeb. str. 50/5a  -  samostatně do školního sešitu (kontrola společně následující hodinu)

                Předložky

                - učeb. str. 51/2, 3  -  ústně

                - učeb. str. 52, 54 poučky  -  zápis společně

                - učeb. str. 52/6a, 55/10  -  ústně

                - PS str. 26/6  -  samostatně do školního sešitu (kontrola společně) 

ČJ - SLOH : Referát

ČJ - L :     samostatná četba  

   

Probírané učivo : 11. 1. - 15. 1. 2021

ČJ - ML : 11. 1.  Spojky

                 - ústně opakování předložek s/z

                 - učeb. str. 55/1  -  ústně

                 - učeb. str. 57, 58  poučky, zápis společně

                 - učeb. str. 57/2a, 58/3a  -  ústně

                 12. 1.  Samostatná domácí práce (místo ČJ - L )

                 - PS str. 28/1a; 2, 3, 4, 5  -  doplnit, ofocenou stránku poslat 12. 1. do 16:00 hod.

                                                             na messenger

                 14. 1.  Spojky

                 - opakování pravopisu 

                 - učeb. str. 58/4a, 59/5a  -  ústně

ČJ - SLOH : 13. 1.  Recenze

                 - učeb. str. 150/2; 151,152  -  ústně

                 - práce s textem 

 

Probírané učivo : 18. 1. - 22. 1. 2021

ČJ - ML : 18. 1. Spojky

                Částice, citoslovce

                - opakování pojmů

                - opakování druhů spojek

                - učeb. str. 58/3a, 4a; 59/5a; 60/6  -  ústně

 

                19. 1. SAMOSTATNÁ DOMÁCÍ PRÁCE (místo ČJ - L)

                          Částice

                - učeb. str. 62 poučka - výpisky do škol. sešitu

                          Citoslovce

                - učeb. str. 64 poučka - výpisky do škol. sešitu

                - učeb. str. 64/2 do domácího sešitu

                - ofocené výpisky + cvičení v dom. sešitu zaslat 19. 1. do 16:00 hod.

                  na messenger

 

               21. 1. Souhrnné opakování - tvarosloví

                 - podstat. jm. - kategorie, druhy

                 - příd. jm. , zájmena, číslovky, slovesa + sloves. vid

                 - neohebné slovní druhy

 

ČJ - SLOH : 20. 1.  Úvaha

                 - učeb. str. 153, 154/1  -  ústně

                 - učeb. str. 154 poučka  -  zápis společně

                 - PS str. 66/2                        

 

     

 

 

       

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

632970