Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 4. TŘÍDA > ČESKÝ JAZYK 4

ČESKÝ JAZYK 4 

ZADÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY - 4. ROČNÍK

11. -  22. 1. 2021    Český jazyk

Kontrola DÚ Čj učebnice str. 86 v pondělí při výuce distančně.

Procvičování v PS každý den jedna stránka, kontrola na online hodinách:

Čtení: Robinson na Otavě, Robinson Crusoe

den

učebnice

obyč. tužkou do učeb.

při hodinách

PS

stránka

samostatně

čítanka

stránka

samostatně

Pondělí  11. 1.

 

 

str. 89/2

 

34

 

125

úterý       12. 1.

 

 

str. 92/5

 

35

 

126

středa     13. 1.

 

 

str. 92/1

 

36

 

127

čtvrtek    14. 1.

 

 

str. 93/3

 

37

 

128

pátek      15. 1.

 

 

str. 99/5

 

38

 

122 - 124

 

 

Čtení: Lehkomyslnost nebo odvaha?, Gulliverovy cesty

den

učebnice

obyč. tužkou do učeb.

při hodinách

PS

stránka

samostatně

čítanka

stránka

samostatně

Pondělí  18. 1.

 

 

str. 100

 

39

 

131

úterý       19. 1.

 

 

str. 101/1

 

40

 

132

středa     20. 1.

 

 

str. 102/1

 

41

 

133

čtvrtek    21. 1.

 

 

str. 104/2, 3

 

42

 

134

pátek      22. 1.

 

 

str. 107/6

 

50

 

129-131

 

4. -  8. 1. 2021

  • Kontrola čtenářského deníku za 1. pololetí (pošlete, prosím, na email: ivanamn@seznam.cz):         chválím už Láďu (5. 10.), Máťu (8. 10.), Káju (23. 10.), Moničku (23. 11.), Nelku Z. (30. 11.),                                  Nelču Ch., Elenku a Káťu (5. 1. 2021), Violetku (6. 1.), Denisku a Filipa D. (7. 1.),                  Terezku (9. 1.), Tobiho (10. 1.), Alexe (12. 1.)
  • Kontrola PL "Pololetní opakování" = určování kategorií podstatných jmen a sloves
  • Čj učebnice "Co jsme se naučili" str. 82 - 86 při online hodinách
  • Didakta = slovní druhy

23. 11. – 27. 11. 2020

Procvičování všech gramatických jevů, vyjmenovaných slov, slovních druhů v Didaktě

čtení  Astrid Lindgrenová “Ronja, dcera loupežníka“

den

učebnice

obyč. tužkou do učeb.

Didakta

 

čítanka

stránka

Pondělí  23. 11.

 

 

str. 74/6

 

Diktáty I.

 

118

úterý       24. 11.

 

 

str. 75/8

 

Slovní druhy

 

119

středa     25. 11.

 

 

str. 75/9

 

Vyjmenovaná slova

 

120

čtvrtek    26. 11.

 

 

str. 76/10

 

Slovní druhy

 

121

pátek      27. 11.

 

 

str. 76/11

 

Vyjmenovaná slova

 

122

NA KAŽDOU ONLINE HODINU SI PŘIPRAVTE: učebnici, pracovní sešit, čítanku a obyč. tužku.

Zadané úkoly kontrolujeme průběžně na online hodinách

2. 11. – 6. 11. 2020

Procvičování vyjmenovaných slov

Čtení „O Anežce české“

den

učebnice

obyč. tužkou do učeb.

pracovní sešit

str. celá

čítanka

stránka

Pondělí    2. 11.

 

 

str. 57/2

 

18

 

92

úterý         3. 11.

 

 

str. 58/4

 

19

 

93

středa       4. 11.

 

 

str. 59/6

 

20

 

94

čtvrtek      5. 11.

 

 

str. 59/1

 

21

 

95

pátek        6. 11.

 

 

str. 60/5

 

22

 

96

 

9. 11. – 13. 11. 2020

Procvičování vyjmenovaných slov, čtení „Prometheus“, „O Libuši a Přemyslovi“

den

učebnice

obyč. tužkou do učebnice

pracovní sešit

str. / cv.

čítanka

stránka

Pondělí    9. 11.

 

 

str. 61/4

 

23

 

87

úterý      10. 11.

 

 

str. 63/3

 

24

 

88

středa     11. 11.

 

 

str. 64/5

 

25

 

89

čtvrtek    12. 11.

 

 

str. 66/6

 

26

 

90

pátek      13. 11.

 

 

str. 67/7

 

27

 

91

 

16. 11. – 20. 11. 2020

Procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy,

čtení  „O stvoření Golema“

den

učebnice

obyč. tužkou do učeb.

pracovní sešit

str. / cv.

čítanka

stránka

Pondělí  16. 11.

 

 

str. 68/3

 

28

 

96

úterý      17. 11.

 

 

St. svátek

 

St. svátek

 

St. svátek

středa    18. 11.

 

 

str. 70

 

29

 

97

čtvrtek   19. 11.

 

 

str. 73/2

 

30

 

98

pátek     20. 11.

 

 

str. 74/5

 

31

 

99

 

Kontrola čtenářského deníku za 1. čtvrtletí (pošlete, prosím, na email: ivanamn@seznam.cz)

 CHVÁLÍM Máťu, Láďu i Verunku: přečetli své knihy a odevzdali s předstihem ve třídě!

Ofocené poslala 23. 10. Kája, 26. 10. Deniska, 30. 10. Káťa a Elenka, 1. 11. Violetka, Nelinky CH. i Z.,

2. 11. znovu Kája další knihu, Filip D., Nikolka, Terezka, Monička, Nelinka Sk. a Ondra

5. 11. Tobi, 8. 11. Štěpa, 9. 11. Kuba, 12. 11. Alex.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen

DO 16. 10. 2020

den

učebnice

OBYČ. TUŽKOU i,y

pracovní sešit

           str. / cv.

čítanka

stránka

středa   14. 10.

 

 

51 /4

 

4 / 9

 

-

čtvrtek  15. 10.

 

 

52 / 6

 

6 / 19

„Matičce“

28

pátek    16. 10.

 

 

53 / 2

 

7 / 20

„Roztomilý králíček“

30 - 32

 

 

DO 23. 10. 2020

den

učebnice

OBYČ. TUŽKOU i,y

pracovní sešit

str. / cv.

čítanka

stránka

pondělí 19. 10.

 

 

54 / 4

 

8 / 24

„Půjč mi křídla“

33

úterý     20. 10.

 

 

55 / 5

 

9 / 3

Nové názvy navržené přírodě“

69

středa   21. 10.

 

 

56 / 5

 

11 / 12

„Mlýnek“

33

čtvrtek  22. 10.

 

 

56 / 6

 

15 / 7

„Skoropohádka“

35 - 37

pátek    23. 10.

 

 

57 / 7

 

17 / 15

„O králi, který pletl rohože“

169

 

 

DO 30. 10. 2020

Procvičuj si vyjmenovaná slova, slovní druhy a skladbu: věta jednoduchá a souvětí

Opakuj si podle školního sešitu na čtvrtletní písemnou práci,

vyzkoušej si jednotlivé úkoly do sešitu Čj školní.

 

Řazení slov podle abecedy (LUBOŠ,  JIRKA, ADRIANA, OLDŘICH, LÍDA, EVA, PAVEL, LEOŠ, PETRA)

Výběr párových souhlásek  d/t, s/z, p/b, v/f,  h/ch, ž/š: (dřevěný prá_, utírá pra_, he_ký  zpě_, Kryšto_, obu_, Jaku_, sladký me_,  hla_ká mouka, rychlý bě_,  ši_ka,  vá_ka je hmyz)

Nauka o slově - slova podobného nebo stejného významu 

(= synonyma):

najedený = __________ , čiperný = _________ , moudrý = __________ , statečný = ________ , muzika = __________ , dým = _________ , obloha = ____________ , fotbal = _________

-          slova opačného významu (= antonyma):

vpředu X ________ , mokrá X ________ , tupý X __________ , špinavý X __________ ,

mluvit X _________ , plakat X ___________ , teplo X ___________ , den X ___________

 
Stavba slov - kořen, přípona, předpona (vyznač kořen slov u slov příbuzných:)

vodovod, vodník, voděodolný, vodoměr, zavodnit, vodárna = ____________________ ,

dřevník, dřevěný, dřevo, dřevořezbář, dřevák, dřevokaz = _____________________ ,

vysypat, násypka, sypký, zasypávat, rozsypaný, odsypat =  ______________________

doplňování předpon roz, bez, vz ( ro__ářené světlo, ro__vícená žárovka, be__ubé miminko, be_důvodný spěch, ro__tonat se, v_létnout do oblak, v_třelit gól)

doplňování  skupiny hlásek bě, vě/bje, vje  (ob_ti dopravní nehody, ob_t kruhový objezd, ob__dnat ob_d,  ob_mný balík, vřelé ob_tí, hv_zdy na nebi, v_zd  do dvora, dřev_ný v_šák, práv_  teď)


Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, F, L, M (diktát )

Zakroužkuj vhodné slovo: Kdo (dobyl – dobil) hrad? Úkol jsi (odbyl- odbil). Zvony (odbyly- odbily) poledne. Srdce (bylo- bilo) velmi rychle. (Pobyl- pobil) týden u babičky. (Pobyl – pobil) střechu lepenkou.


Slovní druhy – rozeznej v textu podstatná jména (podtrhnout rovně), slovesa (podtrhnout vlnovkou), předložky (zakroužkovat modře), spojky (zakroužkovat červeně):

Bydleli jsme v Litomyšli, ale přestěhovali jsme se do Bydžova. Ve městech znečišťují  vzduch auta plyny z výfuků a komíny dýmem. Maminka koupila maso na oběd, aby mohla vařit.

 
Podstatná jména - určování mluvnických kategorií – pád, číslo, rod zkratkami  (bez mýdel _______________________,

o růžičce _________________ , s Martínkem ______________ )


Slovesa - infinitiv (neurčitek), určitá slovesa - určování osoby, čísla, času (zkratkou např. 2. os., č.mn., čas bud.): házela ____________, budeme končit _______________, cvičí ____________________


Stavba věty – poznat větu jednoduchou (J) a souvětí, napsat větný vzorec (1V, spojka 2V.)

(Naše kočka Micinka je moc roztomilá, když si líže kožíšek._________________

 Máme doma i pejska Alíka. ______________ )

 

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

632970