Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 7. TŘÍDA > ČESKÝ JAZYK 7

ČESKÝ JAZYK 7


 ZPĚT


ČESKÝ JAZYK

7. třída 

 Učivo probírané ve dnech:12.10 - 16.10.2020

ČJ - ML: učeb.str.16/cv.5 (do škol.sešitu)

               učeb.str.16  tabulka - SKLOŇOVÁNÍ -naučit!

               učeb.str.17/ 2 a,b  ústně

               PS str.6/4 a

ČJ - SLOH: Domácí slohová práce (na papír)

                    Vypravování (10-15 řádků + osnova)

                    téma:1. Kouzelný rybník

                              2. To se nemělo stát

                    -vybrat 1 téma

ČJ - L: vlastní četba + pojmy v PS 

 

 

19.10. - 23.10.2020

 ČJ - ML : Psaní víceslovných vlastních názvů

                 učeb. str. 18 ústně

                 učeb. str. 19 poučka - stručně výpisky do škol. sešitu

                 učeb. str. 19/2a ústně 

                 učeb. str. 20 poučky - stručně výpisky do škol. sešitu 

                 učeb. str. 20/3a,b ústně

                 PS str. 6/cv. 5

ČJ - SLOH : PS str. 62/4b (do slohového sešitu)

                     - 10 vět

ČJ - L:      čít. str. 26 - 31 přečíst, autora + název ukázky zapsat do lit. sešitu   

 

 Probírané učivo 2. 11. - 6. 11. 2020

ČJ - ML : Přídavná jména

                 učeb. str. 22/3a, b ; 22/5, 6 ústně

                                 23/6 ; 23/7a, c ústně

                                 23/7b do školního sešitu napsat první 4 řádky (samostatně)

                 učeb. str. 22/3a - 8 vět napsat do domácího sešitu; žáci, kteří píší kratší cvičení, napíší pouze

                 5 vět) - ofocené zaslat do 3. 11. 2020 na email hana.mareha@seznam.cz nebo na messenger

                 (výjimečně)

                Jmenné tvary přídavných jmen

                 učeb. str. 24 poučky - ústně, poučka nahoře - zápis do škol. sešitu (provedeme společně při 

                 hodině)

                 učeb. str. 24/2a ústně

                 učeb. str.  25 poučka - zápis do škol. sešitu

                 učeb. str. 25/3, 4 ústně

                 PS str. 7/7, 8  samostatně

ČJ - SLOH : Vypravování

                     PS str. 62/6a

ČJ - L :     čítanka str. 41 - 46  (přečíst, autora + název ukázky zapsat do literárního sešitu,

                                                 první otázku za textem zpracovat ústně)         

 

Probírané učivo : 9. 11. - 13. 11. 2020

ČJ - ML : Zájmena

                - opakování druhů zájmen

                učeb. str. 25/1a ústně

                učeb. str. 26/2, 3 ústně

                Skloňování zájmen - já, on, ona

                učeb. str. 27/4, 6 ústně

                učeb. str. 28/8a, 9, 11 ústně

                učeb. str. 28/10 napsat 10 vět do domácího sešitu (žáci, kteří píší kratší cvičení, napíší

                pouze 7 vět) - ofocené zaslat do 11. 11. 2020 na email hana.mareha@seznam.cz nebo

                na messenger

                učeb. str. 29/12, 13, 14 ústně

                Skloňování vztažných zájmen

                učeb. str. 30, 31  poučky - ústně

                          str. 31/3a, 4a - ústně

                          str. 32/6a  -  ústně

                PS str. 8/10  samostatně

ČJ - SLOH : Popis

                učeb. str. 152, 153 - ústně

                učeb. str. 153/1e - samostatně do slohového sešitu (stručně)

ČJ - L :    čítanka str. 48 - 50 (společně)

                Jan Neruda - zápis o autorovi (společně)                 

                                          

 Probírané učivo : 16. 11. - 20. 11. 2020

PO : 16.11.  Samostatná práce

                    PS str. 7/9

ÚT :  17. 11.  Státní svátek

ST - PÁ : 18. - 20. 11.

ČJ - ML :  Číslovky

                 - druhy číslovek (zápis společně)

                 učeb. str. 34/3a, 4 ústně

                 učeb. str. 36/7 ústně

                 PS str. 8/11 samostatně

ČJ - SLOH : Popis

                     PS str. 52/1a společně

ČJ - L :     literární pojmy - opakování

                 čítanka str. 51 společný rozbor

                 K. Biebl - zápis o autorovi (společně) 

 

 Probírané učivo : 23. 11. - 27. 11. 2020

ČJ - ML : Číslovky - pravopis, skloňování

                - opakování druhů číslovek - ústně

                učeb. str. 34/4; 35/5, 6; 36/7 - ústně

                - pravopis, skloňování číslovek - zápis společně

                PS str. 20/5 doplnit, ofocené zaslat do 25. 11. 2020 na email hana.mareha@seznam.cz

                nebo na messenger

                Slovesa

                - opakování slovesných kategorií - ústně

                učeb. str. 36/1; 37/2, 3, 4 - ústně

ČJ - SLOH : Popis

                učeb. str. 155, 156 - ústně

                učeb. str. 157/3 - ústně

ČJ - L :    J. Seifert : Tatínkova dýmka

                (čítanka str. 52) rozbor společně

                - opakování literárních pojmů    

 

 Probírané učivo : 7. 12. - 11. 12. 2020
 
ČJ - ML : Slovesný rod
                - opakování slovesných kategorií, slovesného rodu  -  ústně
                učeb. str. 44/4, 5, 6  -  ústně
                PS str. 32/3a  -  ústně  
                PS str. 33/6a  -  samostatně
 
                Příslovce
                učeb. str. 45 - poučka, zápis společně
                učeb. str. 45/1  -  ústně
                PS str. 32/5  -  ústně
 
                Tvoření příslovcí (příslovečné spřežky)
                učeb. str. 46, 47  -  poučky, zápis společně
                učeb. str. 47/1; 48/5a, 6, 7  -  ústně
 
ČJ - SLOH :  Popis pracovního postupu
                
                  učeb. str. 157/5  -  vybrat si jednu možnost, samostatně na papír vypracovat
                  do 10. 12. 2020
                  - práce budeme kontrolovat společně ve slohové hodině v pátek
                  - NEPOSÍLAT !!!
 
ČJ - L :   Jaroslav Seifert
               (dokončení zápisu - společně)
               - literární pojmy       
 
 
Probírané učivo : 4. 1. - 8. 1. 2021
 
ČJ - ML : Opakování - příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí
                - opakování slovesných kategorií 
                - učeb. str. 47/1; 48/4; 49/1, 2  -  ústně
 
                Opakování pravopisu
                - učeb. str. 51, 52  -  ústně
                - učeb. str. 53/1  -  část samostatně do školního sešitu (první 4 řádky), kontrola společně 
                následující hodinu
 
                Předpony s-, z- , souhláskové skupiny
                - učeb. str. 53/3, 54, 55  -  ústně
 
ČJ - SLOH : Umělecký popis (líčení)
                - učeb. str. 158, 159  -  ústně
                - PS str. 58/2  -  samostatně
 
ČJ - L :    samostatná četba      
 
 
Probírané učivo : 11. 1. - 15. 1. 2021
 
ČJ - ML : 12. 1. Význam slov
                          Slovo, věcný význam slov, sousloví, rčení
                 - učeb. str. 57 - 59  -  ústně, zápis pouček společně
 
                 13. 1. Samostatná domácí práce   (místo ČJ - L)
                  - PS str. 31/5a, b, d; 
                                31/6
                                31/7a, b, c, d, e, f
                                31/8
                  - doplněnou stránku ofotit, 13. 1. do 17:00 hod. poslat na messenger
                  - učeb. str. 53/1, 2, 3  dole  -  ústně
 
                 14. 1. Slova jednoznačná, mnohoznačná
                           Metafora, metonymie
                  - učeb. str. 61, 62  -  ústně
                  - učeb. str. 61, 62  -  poučky, zápis společně
 
ČJ - SLOH : 15. 1. Umělecký popis (líčení)
                  -opakování teorie  -  ústně
                  !!! na tuto hodinu si připravit: bílou čtvrtku (nelinkovaný bílý papír) velikost A4
                                                                     4 obrázky ročních období (z novin, časopisů) - jaro, léto,
                                                                                                               podzim, zima
                  - učeb. str. 160/2  -  ústně  
                                                                             
                                  

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

15. 1. Alice

Zítra: Ctirad

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

632438