Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 6. TŘÍDA > ANGLICKÝ JAZYK 6 - skupina p. uč. Kačírkové

ANGLICKÝ JAZYK 6 - skupina p. uč. KačírkovéNA KAŽDOU ONLINE HODINU SI PŘIPRAVTE: učebnici, pracovní sešit, školní sešit a psací potřeby

-pokud vám něco nebude jasné, napište mi

-úkoly, které bude potřeba poslat ofocené, vám označím

 

 

DNE 6. 5. 2021

-uč 78/3, 4

      79/5, 6

 

DNE 4. 5. 2021

-minulý čas pravidelných sloves

-uč 78/1

 

DNE 3. 5. 2021

-opakování was/were

minulý čas pravidelných sloves

-PS 37/1

 

DNE 29. 4. 2021

-minulý čas was/were

 

DNE 27. 4. 2021

-opakování slovíček 4.lekce

-sloveso být v minulém čase

 

DNE 26. 4. 2021

-kontrola PS 35/7, 8, 9, 10

-opakování was/were

 

DNE 22. 4. 2021 - SAMOSTATNÁ PRÁCE

-PS 35/7, 8, 9, 10

-slovíčka 4A, 4B, 4C

 

DNE 20. 4. 2021

-uč 77/8

-PS 32/2

       33/3, 4, 5, 6

 

DNE 19. 4. 2021

-minulý čas slovesa BÝT

-uč 76/2, 3, 4

      77/7

-slovíčka 4A, 4B

 

DNE 15. 4. 2021

-minulý čas slovesa BÝT tabulka BÝT - minulý čas.pdf

-DÚ: PS 32/1

 

DNE 12. 4. 2021

-konverzační otázky

-PS 28/2

      30/6, 7

      31/8, 9

-slovíčka 4A

       

DNE 8. 4. 2021

-uč 75/6, 7, 9

-PS 28/2

-slovíčka 4A, 4B

 

DNE 6. 4. 2021

-uč 74/1, 4

-slovíčka 4A

 

DNE 30. 3. 2021

-koušení lekce 3

-uč 72

 

DNE 29. 3. 2021

-zkoušení lekce 3

 

DNE 25. 3. 2021

-uč 65/7

      66/1, 2

-slovíčka celá lekce 3

 

DNE 23. 3. 2021

-uč 64/1, 2

     65/5, 6

 

DNE 22. 3. 2021

-kontrola samostatné práce z PS 19/6

                                                      20/1, 2, 3

                                                      21/4, 5

                                                      22/6, 7

 

DNE 4. 3. 2021

-online cvičení

-opakování stupňování přídavných jmen

 

DNE 2. 3. 2021

-PS 18/4

       19/5

-online cvičení

 

DNE 1. 3. 2021

-uč 62/2

      63/3

-PS 17/2, 3

-slovíčka 3A, 3B, 3C

 

DNE 25. 2. 2021

-PS 16/1

-gramatika

třetí stupeň přídavných jmen
-v angličtině se jmenuje SUPERLATIVE
-pomocí třetího stupně určíme že je něco NEJ

1) jednoslabičná a dvouslabičná slova (která končí na Y)
- u těchto slov se přidává před přídavné jméno THE a na konec slova -est
      NAPŘÍKLAD: strong (silný) - the strognest (nejsilnější)
                             small - the smallest
- když bude jednoslabičné slovo v pořadí souhláska-samohláska-souhláska, tak se koncová souhláska zdvojí
     NAPŘÍKLAD: big (velký) - the biggest (největší)
                            fat - the fattest
-když bude slovo končit na -E, přidá se jenom -ST (nepřidá se -est)
     NAPŘÍKLAD: cute (roztomilý) - the cutest (nejroztomilejší)
-dvojslabičná slova, která končí na Y-z Y se stane I a přidá se -EST
      NAPŘÍKLAD: friendly (přátelský) - the friendliest (nejpřátelštější)
                             lazy - the laziest
 
2) dvouslabičná a více slabičná slova
-když máme dvouslabičné slovo, které nekončí na Y, stupňuje se následujícím způsobem -před slovo dáme THE MOST a přídavné jméno zůstane stejné (most=nejvíce)
      NAPŘÍKLAD: beautiful (krásná) - the most beautiful (nejvíce krásná)
 
3) nepravidelná
DOBRÝ - good - better - the best (nejlepší)
ŠPATNÝ - bad - worse - the worst (nejhorší)
 

DNE 23. 2. 2021

-SAMOSTATNÁ PRÁCE PS 15/7, 8 (poslat vyfocené do 15.h - na známky)

 

DNE 22. 2. 2021

-uč 61/6 (dodělat)

-PS 14/6

-slovíčka 3A, 3B

 

DNE 18. 2. 2021

-učebnice 61/6 (a-d) společně, za domácí úkol dodělat věty (e-h)

-gramatika - druhý stupeň přídavných jmen

-v angličtině se jmenuje COMPARATIVE
-pomocí 2. stupně můžeme porovnat třeba vlastnosti dvou lidí, věcí, zvířat,...
THAN - než
 

1) jednoslabičná a dvouslabičná slova (která končí na Y)
- u těch se přidává na konec slova -er
      NAPŘÍKLAD: strong (silný) - stronger (silnější)
                            small - smaller
- když bude jednoslabičné slovo v pořadí souhláska-samohláska-souhláska, tak se koncová souhláska zdvojí
 
      NAPŘÍKLAD: big (velký) - bigger (větší)
                            fat - fatter
-když bude slovo končit na -E, přidá se jenom -R (nepřidá se -er)
     NAPŘÍKLAD: cute (roztomilý) - cuter (roztomilejší)
-dvojslabičná slova, která končí na Y-z Y se stane I a přidá se -ER
     NAPŘÍKLAD: friendly (přátelský) - friendlier (přátelštější)
                           lazy - lazier
 
 
2) dvouslabičná a více slabičná slova
-když máme douslabičné slovo, které nekončí na Y, stupňuje se následujícím způsobem
 
-před slovo dáme MORE a přídavné jméno zůstane stejné (more=více)
     NAPŘÍKLAD: beautiful (krásná) - more beautiful (více krásná)
 

3) nepravidelná
DOBRÝ - good - better (lepší)
ŠPATNÝ - bad - worse (horší)
 
 

DNE 16. 2. 2021

-PS 9/5

      10/6

      11/7

      12/1, 2

      13/3, 4

-DÚ PS 11/8 (poslat vyfocené do ČT)

-slovíčka 3A, 3B

 

DNE 15. 2. 2021

-uč 60/1, 3, 4

-slovíčka 3A, 3B

 

DNE 11. 2. 2021

-uč 58/3

     59/4, 5, 6

-PS 8/1, 2

       9/4

-domácí úkol PS 9/3 (zaslat vyfocené)

-slovíčka 3A

 

DNE 9. 2. 2021

-uč 56/bublina a video

     58/1

 

DNE 8. 2. 2021

-opakování gramatiky 2.lekce

-zkoušení

 

DNE 4. 2. 2021

-uč 52/1, 2

-opakování učiva lekce 2

 

DNE 2. 2. 2021

-uč 50/2, 3

     51/1

-OPAKUJTE SI SLOVNÍ ZÁSOBU LEKCE 2

 

DNE 26. 1. 2021

-uč 49/4, 5, 6

-PS 62/5

       63/7 - domácí úkol (poslat vyfocené DNES)

 

DNE 25. 1. 2021

-uč 48/1, 2, 3

-PS 60/1, 2

       61/3

-OPAKUJTE SI SLOVÍČKA - CELÁ LEKCE 2

 

DNE 21. 1. 2021

-PS 57/2, 3

       59/6, 7 (cv. 7 dodělat za domácí úkol a poslat vyfocené)

-SLOVÍČKA 2A, 2B, 2C, 2D

 

DNE 19. 1. 2021

-gramatika SOME x ANY

uč 47/4, 5

-PS 58/5

 

DNE 18. 1. 2021

-uč 46/1 (gramatika)

      46/3

-PS 56/1

       57/2 DÚ

-slovíčka 2A, 2B, 2C

 

DNE 14. 1. 2021

-konverzační otázky

-PS 52/2, 3

      53/4

DNE 12. 1. 2021

-uč 44/1, 2

      45/5

-PS 51/8, 9

      52/1

 

DNE 11. 1. 2021

-PS 49/3, 4

      50/6, 7

 

DNE 7. 1. 2021

-gramatika

uncountable /ankauntebl/ nepočitatelná
countable /kauntebl/ počitatelná
1) A FEW /e fjů/ -trochu, pár, několik
               -používáme ho s POČITATELNÝM podstatným jménem
2) A LITTLE /e litl/ -trochu, pár, několik
               -používáme ho s NEPOČITATELNÝM podstatným jménem
3) A LOT OF/e lot of/ - hodně
               -používá se jak s POČITATELNÝM tak i NEPOČITATELNÝM podstatným jménem
 
uč 43/4, 5, 6, 7
 

DNE 5. 1. 2021

-gramatika počitatelnost

POČITATELNOST
      -určíme podle ní člen
      -význam slova
      -jestli má slovo množné číslo
 
1)POČITATELNÁ
příklad: a cat X three cats
-má jednotné i množné číslo
-se pojí se základními číslovkami
-také s neurčitým členem (A/AN)
-patří tam například: lidské bytosti, rostliny, zvířata, věci-které spočítáme (hračky), věta,...

2)NEPOČITATELNÁ
-jsou pouze v jednotném čísle (například MONEY)
-jsou pouze se členem the a nebo s žádným
-patří sem abstraktní pojmy (knowledge-znalosti, happiness-štěstí), činnosti, sporty, látky + plyny + kapaliny (water), potraviny (butter)
 
3)PŘECHODNÁ
iron (železo) X an iron (žehlička)
hair (vlasy) X a hair (chlup)
help (pomoc) X a help (pomocník)
work (práce) X a work (pracovník)
room (místnost) X a room (pokoj)
 
gossip (drby) X a gossip (drbna)
 
JAK Z NEPOČITALNÉHO UDĚLÁM POČITATELNÉ
 -A/AN + partitivum + OF + nepoč. podstatné jméno JEDNOTNÉ ČÍSLO
-ČÍSLOVKA + partitivum (množné číslo) + OF + nepoč. podst. jméno
 příklad: a slice of cheese - 1 plátek
three slices of cheese - 3 plátky (udělat množné číslo)
partitiva
    -kousek - piece
    -lahev - bottle
    -hrnek - cup
    -tabulka (čokolády) - bar
        -a bar of chocolate
        -two bars of chocolate
 

 

DNE 4. 1. 2021

-uč 40/bublina

      42/1, 2

-ps 48/1, 2

-slovíčka 2A

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

686780