Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 6. TŘÍDA > ČESKÝ JAZYK 6

ČESKÝ JAZYK 6


 

ČESKÝ JAZYK

6. TŘÍDA 

 14. 10. - 23. 10. 2020

ČJ - ML : učeb. str. 30, 31 ústně

                učeb. str. 30/1 do škol. sešitu zapsat příbuzná slova s kořenem slova -ZEM-

                (vlevo dole)

                učeb. str. 31 - poučka (slova příbuzná, kořen slova - vypsat do škol. sešitu)

                učeb.str.32,33 ústně; poučky - výpisky do škol. sešitu

                PS str. 6/ 2,3

                      str. 7/11,12

ČJ - SLOH : Domácí slohová práce

                     (Vypravování)

                     téma : Můj nejveselejší zážitek v životě

                     - napsat na papír,10 - 15 řádků

ČJ - L :    čít. str. 11 - 18 přečíst

  

 

Probírané učivo 2. 11. - 6. 11. 2020

ČJ - ML :  Tvarotvorný rozbor

                  učeb str. 34 poučka nahoře (zápis do škol. sešitu - provedeme společně při hodině)

                  učeb. str. 34/2 ústně

                  učeb. str. 34 poučka dole (zápis provedeme společně)

                  Střídání hlásek při odvozování

                  Samohlásky - učeb. str. 36 poučka (ústně)

                                                         36/1,3,5 (ústně)

                  Souhlásky - učeb. str. 37 poučka nahoře (ústně)

                                                      37/1,2 (ústně)

                                                      38/3a (ústně)

                  učeb. str. 38/4a napsat do domácího sešitu, ofocené poslat do 6. 11. 2020 na email

                  hana.mareha@seznam.cz nebo na messenger (výjimečně)

ČJ - SLOH : učeb. str. 143/12 ústně

                     učeb. str. 144/13a,b ústně

                     PS str.  62/1 ústně 

ČJ - L :         čítanka str. 34 - 38 přečíst (autora + názvy ukázek zapsat do literárního sešitu)                 

                 
 
 
Probírané učivo : 9. 11. - 13. 11. 2020
 
ČJ - ML : Zdvojené souhlásky
                učeb. str. 39, 40 poučky - ústně (zápis společně)
                PS str. 19/1, str. 20/2a, 3, 4 samostatně
                PS str. 22/1 doplnit, ofocené zaslat do 11. 11. 2020 na email hana.mareha@seznam.cz 
                nebo na messenger
 
                Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
                Předpony, předložky s/se, z/ze/vz
 
                učeb. str. 41/2, 5 ústně 
                          str. 41  poučky - ústně
                          str. 42/6 - ústně
                          str. 43/2 do školního sešitu - samostatně
                PS str. 21/1, 3  samostatně
 
ČJ - SLOH : Popis
                     učeb. str. 147/1 ústně
                     PS str. 56/1a
 
ČJ - L :    čít. str. 40 - 42 samostatná práce - přečíst, autora + název ukázky zapsat do literárního
                sešitu
                čít. str. 42 - 48 K. J. Erben: Kytice, Vodník (rozbor společně)   
 
 
Probírané učivo : 16. 11. - 20. 11. 2020
 
PO : 16. 11.  Samostatná práce
                       PS str. 26 / 3, 5, 6 
 
ÚT :  17. 11. Státní svátek
 
ST - PÁ :  18. - 20. 11.
 
ČJ - ML :      Psaní i/y (vyjmenovaná slova)
                 -opakování vyjmenovaných slov (ústně)
                 učeb. str. 45 - 47 ústně
                 učeb. str. 47/16a do školního sešitu (společně)
                 učeb. str. 47/16b, c ; 18  ústně
 
ČJ - SLOH : Popis předmětu
                     (společná práce)    
     
 
Probírané učivo: 23. 11. - 27. 11. 2020
 
ČJ - ML :  Pravopis (vyjmenovaná slova)
                 - opakování vyjmenovaných slov - ústně
                 učeb.  str. 45 - 47 dokončení, procvičení - ústně
                 učeb.  str. 47/16b do školního sešitu - samostatně
                 PS str. 7/12 doplnit - ofocené zaslat do 25. 11. 2020 na email hana.mareha@seznam.cz 
                 nebo na messenger
                 PS str. 7/11, str. 9/6 - společně  
 
ČJ - SLOH : Popis místnosti
                 - do 26.11. si napsat do slohového sešitu popis svého pokoje
                 (kontrola v hodině)
 
ČJ - L :    K. J. Erben : Vodník
                (čítanka str. 44 - 48) rozbor společně  
 
Probírané učivo:  30. 11. - 4. 12. 2020
 
ČJ - ML : Tvarosloví - slovní druhy
                 - opakování slovních druhů, kategorie jmen, sloves    - ústně
                učeb. str. 50   - ústně
                učeb. str. 51/1  samostatně do školního sešitu
                učeb. str. 53/5, 6; 54/7, 8   - ústně
                - zápis pouček z učebnice str. 51 - 54 provedeme společně
                PS str. 9/6   kontrola společně
                PS str. 9/7   - ústně
 
ČJ - SLOH : Popis
                -dokončení čtení prací žáků z předešlé hodiny
 
                - do slohového sešitu napsat do 3. 12. 2020 popis: Pohled z okna (popiš, co vidíš),
                maximálně 10 vět, kontrola (čtení prací) v hodině 4. 12. 2020
 
ČJ - L : K. J. Erben : Polednice
             J. Suchý : Polednice
             (čítanka str.50 - 52)  rozbor společně  
   
 
Probírané učivo : 14. 12. - 18. 12. 2020
 
ČJ - ML : Podstatná jména obecná, vlastní
              -opakování podstat. jmen pomnožných, hromadných, látkových
              učeb. str.57/3, 4  -  ústně
              učeb. str. 58/1, 2a, 3, 4  -  ústně
              PS str. 12/1  -  samostatně
              PS str. 13/3, 4  -  ústně
 
              Procvičování tvarů a pravopisu podstat. jmen
              učeb. str.60, 61  poučky  -  společně, ústně
              učeb. str. 61/4, 62/5  -  ústně
              PS str.13/1, 14/2a  -  samostatně
 
ČJ - SLOH : Popis
              PS str.58/1a, b  -  ústně, samostatně
 
ČJ - L : čítanka str. 54 - 58
             - přečíst samostatně, do literárního sešitu zapsat autora + název ukázky 
     
 
Probírané učivo : 4. 1. - 8. 1. 2021
 
ČJ - ML : Opakování učiva
               - kategorie podstatných jmen
               - podstatná jména konkrétní, abstraktní; pomnožná, hromadná, látková; obecná, vlastní
                 (společně, ústně)
               - učeb. str. 59/2a, 4   -  ústně
               - opakování tvarů a pravopisu podstat. jmen
               - učeb. str. 61/4, 62/5  -  ústně
 
                Některé tvary odchylné od vzorů
               - učeb. str. 63, 64 poučky  -  ústně, zápis společně
               - učeb. str.63/1, 2; 64/3  -  ústně
               - PS str. 13/1  -  samostatně
 
ČJ - SLOH : Popis osoby (charakteristika)
               - učeb. str. 151/1  -  ústně
               - PS str. 57/5a  -  samostatně
 
ČJ - L :   samostatná četba   
 
 
Probírané učivo : 11. 1. - 15. 1. 2021
 
ČJ - ML : 11. 1.  Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen
                 - opakování odchylných tvarů od vzorů
                 - učeb. str. 64/2a, b  -  ústně
                 - učeb. str. 65/2  -  ústně
 
                 12. 1.  Samostatná domácí práce (místo ČJ - L)
                 
                  PS str. 14/2a, 4a, 5  -  doplnit, ofocené poslat 12. 1. do 17:00 hod. na messenger
                  PS str. 14/6a  -  ústně
                  učeb. str.  65/3a do školního sešitu napsat 8 vět 
                                             (žáci, kteří píší kratší cvičení, napíší pouze 5 vět)
 
                  13. 1.   Koncovky podstatných jmen
                  - opakování pravopisu
                  - kontrola samostatné práce
                  - učeb. str. 66/4a, b  -  ústně
 
ČJ - SLOH : 15. 1. Popis osoby (charakteristika)
                  - PS str. 57/5a  dokončení  -  ústně
                  - učeb. str. 152/3  -  ústně             
 
Probírané učivo : 18. 1. - 22. 1. 2021
 
18. 1. ČJ - ML : Přídavná jména
                  - opakování (pravidla pravopisu)
                  - učeb. str. 68, 69, 70 - poučky  -  ústně, zápis společně
                  - učeb. str. 69/3; 70/4a  -  ústně
 
19. 1. ČJ - SLOH : Popis děje, pracovního postupu
                  -učeb. str. 154/1; 155; 156/2, 3  -  ústně
 
20. 1. ČJ - ML : Přídavná jména
                  - kontrola samostatné práce
                  - opakování příd. jm.(druhy)
                  - kategorie příd. jm. - dokončení zápisu
                  - učeb. str. 70/5a, b  -  ústně
 
22. 1. SAMOSTATNÁ DOMÁCÍ PRÁCE  (místo ČJ - L)
                  - PS str. 19/3, 5, 6 (pouze vyhledat a určit druh)
                  - PS str. 19/1a dole
                  - doplnit, ofocenou stránku poslat 22. 1. do 17:00 hod. na messenger                                           

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

24. 1. Milena

Zítra: Miloš

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - 22. 9.

LISTOPAD - st 11.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 14. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2020/2021

Podzimní prázdniny: 

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10., středa 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

středa 23.12. -  neděle 3.1.,

vyučování začne v pondělí 4.1.

Pololetní prázdniny: pátek 29.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 28.1.

Jarní prázdniny: 8.3. - 14.3.2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.4.,  ostat. svátek - pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4.

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. až úterý 31.8., školní vyučování začne ve středz 1.9.2021

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

634890