Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > ZADÁVÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE > 8. TŘÍDA

PŘÍRODOPIS - 8. třída - zadání od 6. 4. do 17. 4.                                         

1)     1) Zhlédněte krátké osmiminutové video: Kdo řídí lidské tělo?

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

jako opakování nervové soustavy a úvod do soustavy endokrinní = soustava hormonální neboli soustava žláz s vnitřním vyměšováním (sekrecí) (v učebnici je na str.60 a 61)

 

2)      2) Přečtěte si  výpisky:

Přírodopis 8 - VÝPISKY - Hormonální soustava.pdf    

 

4)      3) Zahrajte si v programu Didakta Přírodopis 2   ÚLOHY s obrázky

ODKAZ NA STAŽENÍ PROGRAMŮ DIDAKTA: DIDAKTA - online programy z licence naší školy

 INFORMACE KE SPUŠTĚNÍ PROGRAMU "Přírodopis 2": Didakta - Přírodopis - spuštění programu.pdf

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

FYZIKA - 8. třída - zadání od 30. 3. do 8. 4.

VIII. fyzika – zadání do 8.3.

1)      Opakovat

1) Elektrický náboj – elektrické pole 

2) Elektroskop – jednotka elekr. Náboje

Učebnice str. 104-107

 

2)    3) Přidat  Siločáry elektrického pole

Učebnice str. 114 - 115

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiZTrnG8MEY

https://slideplayer.cz/slide/2450628/

 

3)      Vypracovat a poslat  test 1: VIII. F test 1.pdf

(stačí poslat číslo a k tomu správně vybrané písmeno)

Test poslat nejpozději do 9.4.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ANGLICKÝ JAZYK - 8. tř. - zadání od 30. 3. do 3. 4.

1) PODÍVEJ se na tohle video, týká se minulého času prostého pravidelných sloves

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple

projdi si i nepravidelná slovesa

 

2) VVYPRACUJ test

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas

 

POŠLI MI VÝSLEDEK!

-napiš, pokud něco nebudeš chápat

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

CHEMIE - 8. tř. - zadání od 30. 3. do 3. 4.

Pracovní list a zadání: CHEMIE- 8.tř.-3O.3.-3.4.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ruský jazyk – 8.třída      -     30.3. – 3. 4. 2020

Bylo by potřeba začít novou  - 12. lekci.

Písmenka: L, Š, Č, Y, měkký znak (ten pouze změkčuje písmeno, které je před ním a vyslovuje se měkce, je pouze malé, žádné slovo na měkký znak nezačíná.)

Uč. 41/6 – čtěte, je tam i výslovnost

Uč. 41/5 – čtěte

Uč. 41/7 - čtěte

PS 36 a 37 a 38/cv.4.5. – jsou tam nová písmena, postup psaní je vyznačen (dívejte se na přehled azbuky v PS na str. 10, abyste věděli, co je to za písmeno) – to byste mohli zvládnout všichni, ofoťte a pošlete na I.Suchankova@seznam.cz

Uč. 40/text – 1.odstavec (kratší) vlevo pod menším obrázkem – čtěte

 

Pokud budete mít problém, opakujte (čtěte a pište) stále to, co už umíte z minulých lekcí.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ČESKÝ JAZYK - 8. tř. - zadání od 30. 3. do 3. 4.

30. 3. – 3. 4. 2020

ČJ-ML: učebnice str. 90/6a,b  ústně

                             str. 90/7  ústně

                             str. 91/8  napsat do škol. sešitu,  nafocené cvičení zaslat do 5. 4. 2020 ke

                                            kontrole na email: hana.mareha@seznam.cz

                                            (do předmětu opět uvést jméno, příjmení, třídu)

             PS str. 40/4 

 

ČJ-SLOH: str. 159 – poučka- výpisky do sloh. sešitu, (stranu ústně)

ČJ-L: čítanka str. 136 -140

                             140-145

          -přečíst, zapsat do lit. sešitu autora+název ukázky, ústně odpovědět na otázky za textem

 

online test na procvičení psaní předložek a předpon  s/z/vz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/532

  • ofocené vyhodnocení testu zašlete společně s cvičením na email do 5. 4. 2020

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Matematika 8. tř. - zadání od 25. 3. do 3. 4. 2020

VIII. M domácí úkol 3.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q

 

https://thexvid.com/video/H53OmzQGC2Q/rozklad-pomoc-iacute-vzorc%C5%AF.html

 

https://ukvid.net/video/rozklad-mnoho%C4%8Dlenu-na-sou%C4%8Din-vyt%C3%BDk%C3%A1n%C3%ADm-a-vzorcem-vysv%C4%9Btlen%C3%AD-chyt%C3%A1ky-WoUfd-cDNTQ.html

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PŘÍRODOPIS - 8. TŘÍDA - zadání od 23. 3. do 3. 4.

Nervová soustava:         přečíst v učebnici str. 55 – 59,

                                       napsat do sešitu odstavec Shrnutí  ze str. 59

                                       zhlédnout připravené prezentace,

                                      vypracovat přiložený pracovní list a poslat ho elektronicky vyplněný nebo ofocený do 3. 4. 2020 na adresu: ivanamn@seznam.cz (do předmětu pište, prosím, své jméno a příjmení)

Prezentace Nervova soustava - základní informace - prezentace v pdf

Prezentace Nervova soustava - podrobné informace - prezentace v Power Pointu. Pokud vám nepůjde spustit, není potřeba. Je to shrnutí z učebnice

Pracovní list k vyplnění ve Wordu - Prac. list Nervová soustava.doc

Pokud nemáte Word, můžete si pracovní list otevřít v pdf a buď doplnit v pdf (pokud vám půjde pomocí "úprav" nebo odpovědi zapsat na svůj papír k očíslovaných otázkám. Otázky nepřepisujte. A poté ofoťte list se svými odpověďmi - Pracovni list - Nervova soustava.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Matematika, Fyzika - 8. TŘÍDA - zadání do 24. 3. 2020;

Zadání a informace na těchto odkazech: 

M7, F7, F8 - domácí úkoly 2.pdf,   

VIII. tř. - M- rozklady na součin vzorce - zadání úkolů.pdf

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Český jazyk - zadání od 23. 3. do 27. 3.
Zadání a informace na tomto odkaze:  ČESKÝ JAZYK 2.pdf

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Angličtina 8. třída - p. uč. Kačírková - 23. 3. do 30. 3. 

Pokud někteří žáci ještě nezaslali ofocené vypracované práce z minulého týdne, zašlou je nejpozději do středy 25. 3. 2020 na email petra-kacirkova@seznam.cz

Nové zadání na období od 23. 3. do 30. 3. 2020 pro AJ3, AJ4, AJ5, AJ6, AJ7, AJ8, AJ9:

AJ-ukoly 23.3.-30.3.2020.pdf

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ruský jazyk – 8. třída - od 23. 3. do 27. 3.

Opakování 8., 9., 10., 11. lekce

Všechna slova – v pracovním sešitě – trénovat psaní

Čtení všech textů a cvičení.

Pokud bude nouzový stav trvat, přistoupíme k novým písmenkům, zatím jen opakujte!!!

Opište úvodní text 11.lekce – ofoťte a zašlete na I.Suchankova@seznam.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Výtvarná výchova – 8. třída - od 23. 3. do 27. 3. - DOBROVOLNÝ ÚKOL, NEPOVINNÝ, POUZE PRO ZÁJEMCE

Skřivany – můj domov

Informační plakát na webových stránkách školy.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

CHEMIE - 8. TŘÍDA - od 23. 3. do 3. 4.
Dobrý den, zdravím všechny žáky 2. stupně a zasílám vám úkoly na další týden. Každá třída má zadanou samostatnou práci a informace k vypracování jsou v každé stránce zvlášť pro každou třídu. 
 
Přeji vám hodně zdraví a sil k vypracování úkolů.
S pozdravem Jitka Pernetová
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

aj.JPGANGLIČTINA - p. uč. Kačírková - od 16. 3. do 22. 3. 2020

Zadání na období od 16. do 20. 3. 2020 

ZADÁNÍ NA TOMTO ODKAZE: AJ-ukoly 16.3.-22.3.2020.pdf

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. ročník - zadání od 12. 3. do 20. 3.

Český jazyk - 12.3.-13.3.2020

ČJ-ML: učebnice str. 82- poučka- výpisky do škol. sešitu

                             str. 83/2 (ústně)

              PS str.34/ 7, 1a

 

16.3-20.3.2020

ČJ-ML: učebnice str. 84/1 (ústně)

                             str. 84 – poučka- výpisky do škol. sešitu

              učebnice str. 86-89 (ústně přečíst)

                              str. 87-89 – poučky- výpisky do škol. sešitu

              PS str. 35/ 3a, 5a, 6

ČJ-L: čítanka str. 94-97 přečíst + zapsat do lit. sešitu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AJ - 8. TŘÍDA

-učebnice 40/1, 2, 4 (odpovědi do školního sešitu!)

-opakování časů (minulý prostý čas a minulý průběhový čas)

-slovíčka 4A

 

AJ - 8. TŘÍDA - nové zadání v týdnu od 16. 3.

-učebnice 41/1, 2, 3 (odpovědi do školního sešitu)

-následující cvičení opsat do sešitu a doplnit - u každé věty vysvětli, proč jsi použil který čas

DOPLŇ MINULÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS A NEBO MINULÝ PROSTÝ ČAS

1) When I______(get up) in the morning, the sun_________(shine).

2) He_______(see) the accident while he__________(wait) for the bus.

3) While he _______(walk) home, he ________ (meet) his friend.

4) At 10 o’clock last night I______(read) a novel.

5) When he _______(open) the door, Tim _______(stand) here.

 

-slovíčka 4A

àposlat na email: petra-kacirkova@seznam.cz nebo messenger (kdo neposlal minulý týden, pošle oboje)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruský jazyk 8. třída:

Opakování 8., 9., 10. a 11. Lekce

-          a/čtení textů a cvičení

-          b/slova z těchto lekcí napsat do slovníků a naučit!!!

-          c/ do školního sešitu: 30/8, 31/11, 32/16 a i

 

Příští týden:

Do školního sešitu:

-          str. 34 – opsat celý text

-          str. 36/9

-          str. 36/10

-          str. 37/15 a/

-          str. 37/15 b/ - přepsat a doplnit věty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M 8. třída

Do 15.3.

Opakování početní operace s mnohočleny

– pracovní sešit str 30, 32, 35, 36, - nevypočítané příklady

Do 22.3.

Pracovní sešit str 38/4,5,6   str 40-41 nevypočítané příklady

Rozklady na součin vytýkání, postupné vytýkání - pracovní sešit 42-44 nevypočítané příklady

Do školního sešitu: učebnice str. 85/ 1-8 vždy první čtyři příklady

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F 8. třída

Pracovat na zadaných referátech  - vypracovat zadaná téma jako prezentaci do 5ti obrazovek, jednostránkový výstup na čtvrtku A3, naučit se dané téma jako prezentaci pro třídu

 

 

Dějepis - výpisky zašle p. učitel elektronicky dle domluvy s žáky

Český jazyk

 

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

1. 4. Hugo

Zítra: Erika

Aktuality a události ZŠ

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

LISTOPAD - st 13.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 15. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2019/2020

Podzimní prázdniny: 

úterý 29.10. a středa 30.10., pondělí 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

sobota 21.12. -  3.1.,

vyučování začne v pondělí 6.1.

Pololetní prázdniny: pátek 31.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 30.1.

Jarní prázdniny: 2.3. - 8.3.2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.,  ostat. svátek - pátek 10.4., Velikonoční pondělí 13.4.

Hlavní prázdniny: středa 1.7. až pondělí 31.8., školní vyučování začne v úterý 1.9.2020

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

553050