Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Skřivany

 • vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a rizikového chování
 • realizuje preventivní programy na škole a sleduje jejich účinnost
 • zajišťuje kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
 • buduje příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • vytváří předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči
 • koordinuje služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi

 

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Mgr. Iveta Suchánková – výchovný poradce a metodik prevence

                                         I.Suchankova@seznam.cz         604 360 970

Konzultační hodiny po telefonické domluvě nebo v pátek 6:45 – 7:30 h

 

Mgr. Ivana Mansfeldová - logoped

                                     ivanamn@seznam.cz             495 493 606

Konzultační hodiny po telefonické domluvě nebo v pondělí 12:30 - 13:30

 

Výchovný poradce

 • poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ
 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb
 • připravuje podmínky pro integraci, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni
 • řeší výchovné potíže (záškoláctví, školní neúspěšnost, …)iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

 

Školní metodik prevence

 • poskytuje poradenství a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky
 • podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sextami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, a dalších typů rizikového chování
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním
 • iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

 

Školní logoped

 • nápravná péče ve škole v oblastech poruch řeči

 

Informace k přijímacímu řízení

 • V 1. kole se koná příjímací zkouška v 1. řádném termínu 12. 4. 2017 a v 2. řádném termínu 19. 4. 2017.

 • Pokud dítě nebude přijato v 1. kole na SŠ, rodiče zjistí, které školy otevírají 2. kolo přijímacího řízení.

 • V 1. kole se podávaly 2 přihlášky, v dalších kolech se podává neomezené množství přihlášek

 • Odvolání je možné podat do 3 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se píše řediteli SŠ.

 • Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů od přijetí na SŠ. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, nárok na místo, i když byl žák přijat, zaniká.

 • Potřebné informace můžete hledat na stránkách ministerstva školství www.msmt.czPřijímací řízení na střední školy.

   

   

 

Krizový plán při výskytu šikany

PRO RODIČE

Vážení rodiče,

            Naše škola je příznivě hodnocena a velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (třídní učitel, metodik prevence, vedení školy). Vaše informace budeme brát velmi vážně a situaci budeme řešit.

            Děkujeme za Vaši podporu.

                                                                                             Iveta Suchánková

                                                                                             metodik prevence

 

Všímat byste si měli především těchto možných signálů šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci ani jiní kamarádi

 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas

 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem

 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště, když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, popřípadě je na něm možno pozorovat i strach

 • Ztráta chuti k jídlu

 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, popřípadě střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem

 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu)

 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. „Nechte mě“

 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně

 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad

 • Zmínky o možné sebevraždě

 • Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí

 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně říká, že je ztratilo), popřípadě doma krade peníze

 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

 • Dítě je neobvykle nečekaně agresivní k sourozencům nebo k jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům

 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma

 • Své zdravotní potíže může přehánět, popřípadě i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

 • Dítě se vyhýbá docházce do školy

 • Dítě se zdržuje doma více než mělo ve zvyku

Zdroj:

Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22294/2013 - 1

 

 

Krizový plán při výskytu šikany

PRO ŽÁKY

 

ŠIKANA  je,

když jednotlivec nebo skupina CÍLENĚ a OPAKOVANĚ ubližuje jednotlivci nebo skupině, která se nemůže nebo neumí bránit.

 

PROJEVY:

fyzické: bití, krádež, poškozování věcí, sexuální obtěžování

psychické: nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, ignorace

kyberšikana:  SMS, e-mail, internet

 

JE MI UBLIŽOVÁNO, CO TEĎ?

                                                              KDYŽ NIC NEUDĚLÁM, NIC SE NEZMĚNÍ!!!

NELÍBÍ SE TI, ŽE NĚKOMU UBLIŽUJÍ?

                                                              ZAČNI JEDNAT!!!

 

 

 1. Zkusím si pomoci JÁ sám

 2. Požádám o pomoc jiného člověka (kamaráda, rodiče,…)

 3. Požádám o pomoc skupinu

 4. Překonám strach a oznámím

 • třídnímu učiteli nebo třídní učitelce

 • metodikovi prevence

 • KOMUKOLI, kdo má moji důvěru

 

CO NA TO UČITEL?

 1. Zajistí, aby se situace nezhoršovala

 2. Sestaví si obraz situace – výpovědi oběti, svědků, pachatele, pachatelů

 3. Svolá výchovnou komisi: třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce, zástupce vedení školy

 4. Seznámí se situací zákonné zástupce agresora a oběti

 5. Výchovná komise navrhne výchovná opatření: třídní nebo ředitelská důtka, snížená známka z chování

 6. Při závažnější situaci oznámí sociálnímu pracovníkovi, popř. Policii ČR

 7. Ve třídě, kde vznikla šikana, bude realizován program pro nápravu

 

 

NENECH SI UBLIŽOVAT!

 

                                              NENECH UBLIŽOVAT DRUHÝM!

 

                                                                                                         NEUBLIŽUJ!

 

Nauč se říkat a respektuj:     „NE“ znamená „NE“!!!

 

Agresor i oběť by měli vyhledat pomoc odborníka.

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Aktuality a události ZŠ

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. ročníku - středa 22. 9.

LISTOPAD - čt 11.11. od 15:30

LEDEN - individuálně

DUBEN - čtvrtek 12. 4. od 15:30

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2021/2022

Podzimní prázdniny: 

středa 27.10. až pátek 29.10., čtvrtek 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

čtvrtek 23.12. -  neděle 2.1.,

vyučování začne v pondělí 3.1.

Pololetní prázdniny: pátek 4.2., vysvědčení bude vydáváno v pondělí 31.1.

Jarní prázdniny: 7.2. - 13.2.2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14.4.,  ostat. svátek - pátek 15.4., Velikonoční pondělí 18.4.

Hlavní prázdniny: pátek 1.7. až středa 31.8., školní vyučování začne ve čtvrtek 1.9.2022

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

705635