Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Školní jídelna > Vnitřní řád ŠJ

Vedoucí školní jídelny:    Michaela Holá

 

Odhlašování  a přihlašování obědů:  v době od 8:00 do 10:00 den předem

- telefonicky 495 493 606

- osobně u vedoucí školní jídelny

- e-mailem:   jidelna@zsskrivany.cz

 

 

Doba výdeje pokrmů

 Mateřská škola    11.00 – 11.15 hod.

 Cizí strávníci        11.30 – 11.50 hod.

 Základní škola     11.55 – 13.15 hod.

 

 

Platba za školní stravování:

- osobně u vedoucí školní jídelny

- převodem na účet, číslo účtu 78-7770600207/0100

 

 

VYÚČTOVÁNÍ STRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ PLATÍ OBĚDY NA ÚČET, BUDE PROVEDENO K 30.06.

PŘEPLATKY BUDOU VRÁCENY NA ÚČET PLÁTCE.

 

 

Nárok na odebrání školních obědů žáků ZŠ a dětí MŠ:

  • pouze přítomní žáci ZŠ ve škole
  • pouze přítomné děti v mateřské škole
  • při neplánované nepřítomnosti (např. nemoc) pouze v první den

Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky po dobu jejich pobytu ve školském zařízení podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2. Tedy žák má nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole. V případě nepřítomnosti žáka ZŠ a dítěte MŠ (nemoc apod.)  má žák (dítě) nárok na odebrání školní stravy za dotovanou cenu pouze první den nepřítomnosti. Pokud dojde k porušení - odebrání obědů v době nepřítomnosti v další dny, jsou zákonní zástupci žáka (dítěte) povinni uhradit doplatek do plné výše. Toto rozhodnutí je dáno na základě vyhlášky o školním stravování č. 2005/107 Sb. a na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. o nároku na poskytnutí školního stravování.

 

  

 

Při vstupu do budovy použijí cizí strávníci vedlejší vchod do budovy, oddělený od vchodu školních dětí a zaměstnanců.

 

Prodej stravenek probíhá od 25. předcházejícího měsíce v kanceláři vedoucí ŠJ. 

 

Pokud si strávník oběd včas neodhlásí, je možno si ho

vyzvednout do jídlonosiče,  a to do 13.15 hodin, jinak oběd propadá.

 

 

Prosíme, aby se strávníci chovali ve školní jídelně slušně, udržovali

pořádek a svým chováním nenarušovali estetiku stravování.

Vaše připomínky nebo návrhy ke zlepšení stravování můžete sdělit

písemně nebo osobně vedoucí ŠJ nebo vedení školy.

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny - aktualizace 1.1.2018: Sm11_2013_Vnitřní řád ŠJ.pdf

 

Sanitační řád školní jídelny: Sanitační řád ŠJ.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

Menu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

Letní tábor TÁBORENKA

www.taborenka.cz

 

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací: Metodický pokyn

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

 

Termíny třídních schůzek 2017/2018:

ZÁŘÍ - schůzka s rodiči 1. třídy, úterý 19. 9. 2017

LISTOPAD - úterý 14. 11. 2017 -  zahájení v kreslírně školy v 15:15 hod.

LEDEN - Informativní schůzky rodičů - individuálně

DUBEN -  úterý 17. 4. 2018 od 15:15 hod v jednotl. třídách

ČERVEN - Informativní schůzky rodičů – individuálně

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2017/2018

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017, sobota 28. 10. - státní svátek

Vánoční prázdniny:  sobota 23.12. 2017 - úterý 2.1.2018, vyučování začne ve středu 3.1. 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018, vysvědčení bude vydáváno ve středu 31.1.2018

Jarní prázdniny: 19.2. - 25.2.2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3.2018,  ostat. svátek - pátek 30.3.2018, Velikonoční pondělí 2.4.2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2.7.2018 až pátek 31.8.2018, školní vyučování začne v pondělí 3.9.2018

 

PODĚKOVÁNÍ

 

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

DSCN0066[1].JPG

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny ((2016).

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

Návštěvnost stránek

407498