Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Školní jídelna > Ceny obědů

Ceny obědů

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravováním jsou  žáci zařazováni do věkových skupin. Do  věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Dle §24 561/2004Sb., školského zákona,  školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Žák, který dosáhne 11 let (resp. 15 let) během daného školního roku, tj. od září do srpna, musí být zařazen do vyšší cenové kategorie  již od ZÁŘÍ daného školního roku. I v případě, že žák dosáhne 11 let (resp. 15 let) až například v měsíci srpnu.

Děti MŠ a žáci ZŠ hradí pouze náklady na suroviny. Režijní náklady jsou hrazeny z prostředků zřizovatele, náklady na mzdy jsou dotovány ze státních prostředků.

 

S platností od 1. 1. 2019 se navyšuje cena obědů u dětských a žákovských kategorií o 1,- Kč.

Navýšení stravného se týká také cizích strávníků (o 11,- Kč) a důchodců s trvalým pobytem ve Skřivanech (o 6,- Kč).

 

K navýšení stravného dochází z důvodu průběžného navyšování cen surovin a dále z důvodu zvýšení režijních nákladů u cizích strávníků. Poslední navýšení cen stravného za obědy proběhlo 1. 4. 2014, 1. 1. 2019.

 

 

 

Mateřská škola

Přesnídávka               Kč   8,-

Oběd děti 3-6 let        Kč 20,-    (Kč 2,- pitný režim)

Oběd děti 7 let           Kč 23,-

Svačina                      Kč   7,-

Pitný režim je v mateřské škole zajištěn celý den.

 

Základní škola

Žáci 7-10 let             Kč 23,-

Žáci 11-14 let           Kč 25,-

Žáci 15 let a více      Kč 27,-  

Pitný režim je v základní škole zajištěn po dobu oběda ve školní jídelně. Dále mají žáci možnost využívat zdarma automatu na vodu (1. patro). V době velké přestávky mohou žáci využít prodeje dotovaných mlíček (neochucené mléko - 5,- Kč; ochucené mléko - čokoládové, vanilkové, jahodové, banánové - 6,- Kč). Dále je pitný režim žáků základní školy zajišťován rodiči (pití si nosí žáci s sebou do školy).

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI:

Důchodci obce Skřivany:  Kč 40,--  +  Kč 21,- (příspěvek obce Skřivany svým důchodcům), celkem tedy Kč 61,--

Cizí strávníci                       Kč 61,--

Cizí strávníci (včetně důchodců) hradí náklady na suroviny, režijní a mzdové náklady:

Finanční normativ na nákup surovin..... Kč 29,--

Mzdové náklady.................................... Kč 19,--

Režijní náklady...................................... Kč 12,--

Zisk........................................................ Kč 1,--

 

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

Stravování zaměstnanců školy se řídí vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Školní jídelna poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. V době své nepřítomnosti v zaměstnání (čerpání ŘD, dočasná pracovní neschopnost, náhradní volno apod.) nemá zaměstnanec možnost stravování ve školní jídelně  za sníženou úhradu, může si však zakoupit oběd v plné výši jako cizí strávník. Výše stravného zaměstnanců školy se odvíjí od výše stravného nejvyšší kategorie žáků. Zaměstnanci organizace hradí pouze náklady na suroviny (finanční normativ na nákup potravin). Náklady na provoz podle vyhlášky 84/2005 Sb. hradí organizace v plné výši. Náklady na suroviny jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

 

Informace o váze masa - váha syrového masa na oběd (před tepelným  zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.

Skupiny strávníků:

3 - 6 let        60 g syrového masa

7 – 10 let      70 g syrového masa

11 – 14 let      80 g syrového masa

15 a více let    90 g syrového masa

Maso po  kuchyňské  úpravě váží o cca 30 % – 40 % méně než syrové  maso (podle úpravy masa – vařené, pečené nebo dušené).

 

Upozornění: Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a jejích změnách ve vyhlášce č. 602/2006 Sb. jsou tepelné pokrmy ve školní jídelně určeny k přímé spotřebě. Podávají se bezprostředně po výrobě a je nutné je spotřebovat do tří hodin od dokončení jejich tepelné úpravy. Při provozu je dokončení tepelné úpravy obědů v 11:00 hodin. Spotřeba pokrmu by měla být do 14:00 hodin, toto upozornění platí především pro strávníky, kteří si jídlo odnášejí v jídlonosiči.

 

Platnost od 2. 9. 2013

Změna cen obědů - od 1. 4. 2014, od 1. 1. 2018 (přesnídávka a svačina MŠ), od 1. 1. 2019 (o 1,- Kč)

 

 

Michaela Holá, vedoucí ŠJ

Mgr. Dana Fráňová, ředitelka ZŠ a MŠ

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

5. 7. Cyril a Metoděj

Zítra: Mistr Jan Hus

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

LISTOPAD - st 13.11. od 15:15

LEDEN - individuálně

DUBEN - st 15. 4. od 15:15

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2019/2020

Podzimní prázdniny: 

úterý 29.10. a středa 30.10., pondělí 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

sobota 21.12. -  3.1.,

vyučování začne v pondělí 6.1.

Pololetní prázdniny: pátek 31.1., vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 30.1.

Jarní prázdniny: 2.3. - 8.3.2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.,  ostat. svátek - pátek 10.4., Velikonoční pondělí 13.4.

Hlavní prázdniny: středa 1.7. až pondělí 31.8., školní vyučování začne v úterý 1.9.2020

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

581350