Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Školní jídelna > Ceny obědů

Ceny obědů

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravováním jsou  žáci zařazováni do věkových skupin. Do  věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Dle §24 561/2004Sb., školského zákona,  školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Žák, který dosáhne 11 let (resp. 15 let) během daného školního roku, tj. od září do srpna, musí být zařazen do vyšší cenové kategorie  již od ZÁŘÍ daného školního roku. I v případě, že žák dosáhne 11 let (resp. 15 let) až například v měsíci srpnu.

 Děti MŠ a žáci ZŠ hradí pouze náklady na suroviny. Režijní náklady jsou hrazeny z prostředků zřizovatele, náklady na mzdy jsou dotovány ze státních prostředků.

 

Mateřská škola

Přesnídávka               Kč   8,-

Oběd děti 3-6 let        Kč 19,-    (Kč 2,- pitný režim)

Oběd děti 7 let           Kč 22,-

Svačina                      Kč   7,-

Pitný režim je v mateřské škole zajištěn celý den.

 

Základní škola

Žáci 7-10 let             Kč 22,-

Žáci 11-14 let           Kč 24,-

Žáci 15 let a více      Kč 26,-  

Pitný režim je v základní škole zajištěn po dobu oběda ve školní jídelně. Dále mají žáci možnost využívat zdarma automatu na vodu (1. patro). V době velké přestávky mohou žáci využít prodeje dotovaných mlíček (neochucené mléko - 4,- Kč; ochucené mléko - čokoládové, vanilkové, jahodové, banánové - 5,- Kč). Škola pronajímá též nápojový automat (přízemí) - čaj, kakao, čokoláda - 10,- Kč. Dále je pitný režim žáků základní školy zajišťován rodiči (pití si nosí žáci s sebou do školy).

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI:

Důchodci obce Skřivany:  Kč 34,--  +  Kč 16,- (příspěvek obce Skřivany svým důchodcům), celkem tedy Kč 50,--

Cizí strávníci                       Kč 50,--

Cizí strávníci (včetně důchodců) hradí náklady na suroviny, režijní a mzdové náklady:

Finanční normativ na nákup surovin..... Kč 28,--

Mzdové náklady.................................... Kč 11,--

Režijní náklady...................................... Kč 10,--

Zisk........................................................ Kč 1,--

 

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

Stravování zaměstnanců školy se řídí vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Školní jídelna poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. V době své nepřítomnosti v zaměstnání (čerpání ŘD, dočasná pracovní neschopnost, náhradní volno apod.) nemá zaměstnanec možnost stravování ve školní jídelně  za sníženou úhradu, může si však zakoupit oběd v plné výši jako cizí strávník. Výše stravného zaměstnanců školy se odvíjí od výše stravného nejvyšší kategorie žáků. Zaměstnanci organizace hradí pouze náklady na suroviny (finanční normativ na nákup potravin). Náklady na provoz podle vyhlášky 84/2005 Sb. hradí organizace v plné výši. Náklady na suroviny jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

 

Informace o váze masa - váha syrového masa na oběd (před tepelným  zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.

Skupiny strávníků:

3 - 6 let        60 g syrového masa

7 – 10 let      70 g syrového masa

11 – 14 let      80 g syrového masa

15 a více let    90 g syrového masa

Maso po  kuchyňské  úpravě váží o cca 30 % – 40 % méně než syrové  maso (podle úpravy masa – vařené, pečené nebo dušené).

 

Upozornění: Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a jejích změnách ve vyhlášce č. 602/2006 Sb. jsou tepelné pokrmy ve školní jídelně určeny k přímé spotřebě. Podávají se bezprostředně po výrobě a je nutné je spotřebovat do tří hodin od dokončení jejich tepelné úpravy. Při provozu je dokončení tepelné úpravy obědů v 11:00 hodin. Spotřeba pokrmu by měla být do 14:00 hodin, toto upozornění platí především pro strávníky, kteří si jídlo odnášejí v jídlonosiči.

 

Platnost od 2. 9. 2013

Změna cen obědů - od 1. 4. 2014, od 1. 1. 2018 (přesnídávka a svačina MŠ)

 

 

Michaela Holá, vedoucí ŠJ

Mgr. Dana Fráňová, ředitelka ZŠ a MŠ

Menu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

Letní tábor TÁBORENKA

www.taborenka.cz

 

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací: Metodický pokyn

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

 

Termíny třídních schůzek 2017/2018:

ZÁŘÍ - schůzka s rodiči 1. třídy a 6. třídy, úterý 25. 9. 2018

LISTOPAD - úterý 13. 11. 2018 -  zahájení v kreslírně školy v 15:15 hod.

LEDEN - Informativní schůzky rodičů - individuálně

DUBEN -  čtvrtek 11. 4. 2019 od 15:15 hod v jednotl. třídách

ČERVEN - Informativní schůzky rodičů – individuálně

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2018/2019

Podzimní prázdniny:  pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018, sobota 28. 10. - státní svátek

Vánoční prázdniny:  sobota 22.12. 2018 - středa 2.1.2019, vyučování začne ve čtvrtek 3.1. 2019

Pololetní prázdniny: pátek 1.2.2019, vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 31.1.2019

Jarní prázdniny: 25.2.2019 - 3.3.2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.4.2019,  ostat. svátek - pátek 19.4.2019, Velikonoční pondělí 22.4.2019

Hlavní prázdniny: pondělí 1.7.2019 až neděle 1.9.2019, školní vyučování začne v pondělí 2.9.2019

 

PODĚKOVÁNÍ

 Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

DSCN0066[1].JPG

 

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

Návštěvnost stránek

426563