Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > PROJEKTY ŠKOLY > EU peníze školám - DUMy

Naše škola se zapojila projektu "EU peníze školám".

 

Naše základní škola se v roce 2010 zapojila do realizace projektu „EU – peníze školám“, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“  (OP VK – 1.4). Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků na základních školách.

       

Projektový záměr ZŠ Skřivany se soustředil na několik oblastí:

  • individualizaci výuky, tj. dělené hodiny informatiky;
  • inovaci výuky, která spočívá v tvorbě vlastních výukových materiálů;
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • nákup interaktivní techniky a dalšího vybavení (celkem 2 interaktivní tabule, CD přehrávače, softwarové vybavení počítačů aj.);
  • nákup spotřebního materiálu a další výdaje související s archivací výukových materiálů.

 

 

Projekt na naší škole v číslech:

  • do projektu se zapojilo celkem 14 zaměstnanců ZŠ, z toho 13 pedagogů;
  • vyučující vytvořili celkem 643 vlastních výukových materiálů, z toho bylo 224 digitálních   materiálů;
  • ZŠ Skřivany získala v rámci tohoto projektu přidělené prostředky ve výši 996.242,- Kč;
  • projekt započal v září 2010 a byl ukončen v únoru 2013; do konce roku 2013 byly dočerpány prostředky projektu (nákup spotřebního materiálu a výdaje související s archivací výukových materiálů, závěrečné odměny pedagogům po ukončení projektu za podíl na realizaci).

 

 

Nové inovativní výukové materiály zahrnují nové výukové hry, křížovky, zajímavé úlohy, cvičení, sady pracovních listů a nástěnných přehledů a obrazů, digitálně zpracované prezentace a aktivity pro práci s interaktivní tabulí a jinými digitálními technologiemi.

Tvorba a následné použití digitálních výukových materiálů vede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku.

Veškeré výukové materiály byly vytvořený pro tyto oblasti: čtenářská a informační gramotnost, rozvoj výuky cizích jazyků, matematická gramotnost, finanční gramotnost, přírodní vědy – přírodopis, vlastivěda a prvouka na I. stupni ZŠ; fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis na II. stupni ZŠ.

 

 

V rámci povinnosti zveřejnění výstupů projektu je uveden přehled dosažených výstupů. V případě zájmu o zaslání daného výstupu nás kontaktujte na uvedené emailové adrese: zsskrivany@zsskrivany.cz

Na požádání poskytneme DUM i další výstupy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracované pomůcky pro jednotlivé šablony:

- přehledy jsou uloženy jako PDF soubory

 

1. Inovace a zkvalitnění výuky - český jazyk a čtenářská gramotnost

pro 1. až 9. ročník:

Inovace a zkvalitnění výuky - ČJ 1.-9. tř..pdf

 

 

2. Inovace a zkvalitnění výuky - informatika:

Inovace a zkvalitnění výuky - INF.pdf

 

 

3. Inovace a zkvalitnění výuky - cizí jazyky (AJ, RJ):

Inovace a zkvalitnění výuky - JAZYKY.pdf

 

 

4. Inovace a zkvalitnění výuky - matematika - I. stupeň:

Inovace a zkvalitnění výuky - MATEMATIKA - I. st..pdf

 

 

5. Inovace a zkvalitnění výuky - matematika - II. stupeň:

Inovace a zkvalitnění výuky - MATEMATIKA - II. st..pdf

 

 

6. Inovace a zkvalitnění výuky - přírodovědná gramotnost - I. stupeň:

Inovace a zkvalitnění výuky - Pr, Př, Vl.pdf

 

 

7. Inovace a zkvalitnění výuky - přírodovědná gramotnost - II. stupeň:

Inovace a zkvalitnění výuky - Př, Z, F, Ch.pdf

 

 

8. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

Výuka jazyků:

Inovace a zkvalitnění výuky - ICT - AJ.pdf

 

 

Český jazyk, informatika, dějepis:

Inovace a zkvalitnění výuky - ICT - ČJ, INF, D.pdf

 

 

Chemie:

Inovace a zkvalitnění výuky - ICT - Ch.pdf

 

 

Matematika:

Inovace a zkvalitnění výuky - ICT - M.pdf

 

 

Přírodopis, zeměpis, fyzika

Inovace a zkvalitnění výuky - ICT - Př.pdf

Inovace a zkvalitnění výuky - ICT - Př, Z, F.pdf

Menu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

Letní tábor TÁBORENKA

www.taborenka.cz

 

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací: Metodický pokyn

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

 

Termíny třídních schůzek 2017/2018:

ZÁŘÍ - schůzka s rodiči 1. třídy, úterý 19. 9. 2017

LISTOPAD - úterý 14. 11. 2017 -  zahájení v kreslírně školy v 15:15 hod.

LEDEN - Informativní schůzky rodičů - individuálně

DUBEN -  úterý 17. 4. 2018 od 15:15 hod v jednotl. třídách

ČERVEN - Informativní schůzky rodičů – individuálně

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2017/2018

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017, sobota 28. 10. - státní svátek

Vánoční prázdniny:  sobota 23.12. 2017 - úterý 2.1.2018, vyučování začne ve středu 3.1. 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2.2.2018, vysvědčení bude vydáváno ve středu 31.1.2018

Jarní prázdniny: 19.2. - 25.2.2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3.2018,  ostat. svátek - pátek 30.3.2018, Velikonoční pondělí 2.4.2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2.7.2018 až pátek 31.8.2018, školní vyučování začne v pondělí 3.9.2018

 

PODĚKOVÁNÍ

 

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

DSCN0066[1].JPG

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny ((2016).

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

Návštěvnost stránek

407498