Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > ŠKOLSKÁ RADA

 

Školská rada

Podle zákona č. 561/2004 Sb. byla na naší škole od 1. ledna 2006 zřízena školská rada. Obec Skřivany, usnesením zastupitelstva Obce Skřivany č. 7/2005 ze dne 7.11.2005 v souladu s ustanoveními §102 odst. 2, pís. b, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a §167 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vydalo s účinností od 8.11.2005 Volební řád a Jednací řád Školské rady ze dne 12.12.2005.

 

Rozhodnutím zastupitelstva obce Skřivany bylo schváleno, že rada bude šestičlenná. Dle zákona v ní musí mít třetinové zastoupení

  • obec,
  • zaměstnanci školy,
  • rodičovská veřejnost.

 

Rok 2006 - volby do Školské rady:

za zřizovatele: Jiří Dvořák, Martin Novák (předseda); za zaměstnance školy: Mgr. Kateřina Horáková, PaedDr. Karel Hronek; za rodiče: Martina Komárková, Josef Vršťala (místopředseda)

 

Rok 2008 - volby do Školské rady:

za zřizovatele: Jiří Dvořák, Martin Novák (předseda); za zaměstnance školy: Mgr. Květa Pácalová, PaedDr. Karel Hronek; za rodiče: Martina Komárková, Josef Vršťala (místopředseda)

 

Rok 2012 - volby do Školské rady:

za zřizovatele: Jiří Dvořák, Martin Novák (předseda); za zaměstnance školy: Mgr. Kateřina Horáková, PaedDr. Karel Hronek; za rodiče: Luboš Žilka, Josef Vršťala (místopředseda)

 

Rok 2014, listopad - doplňující volby do Školské rady - vzhledem k tomu, že členu Školské rady, panu Josefu Vršťalovi, skončilo k 31. 8. 2014 funkční období, proběhly dne 25. 11. 2014 doplňující volby do Školské rady. Z voleb rodičů byla zvolena paní Hana Petrová z Petrovic.

 

Rok 2015, únor - doplňující volby do Školské rady - vzhledem k tomu, že s členem Školské rady, panem PaedDr. Karlem Hronkem, došlo k ukončení prac. poměru k 30. 1. 2015 (odchod do důchodu) - pedagogická rada zvolila z řad pedagogických zaměstnanců nového člena Školské rady - Mgr. Jiřího Suchánka.

 

Rok 2016, listopad - nové volby do Školské rady - z voleb rodičů byli zvoleni pan Luboš Žilka a paní Hana Petrová. Pedagogická rada zvolila z řad pedagogických zaměstnanců p. uč. Květu Pácalovou a p. uč. Jiřího Suchánka. Za obec byli jmenováni pan Jiří Dvořák a pan Martin Novák.

 

Rok 2017, únor - doplňující volby do Školské rady - ke dni 14. 2. 2017 ukončil prac. poměr Mgr. Jiří Suchánek, člen Školské rady - pedagogická rada zvolila z řad pedagogických zaměstnanců nového člena Školské rady - p. uč. Jakuba Hrdého. Členové Školské rady k únoru 2017:

za obec: Jiří Dvořák, Martin Novák (předseda); za zaměstnance školy: Mgr. Květa Pácalová, Bc. Jakub Hrdý; za rodiče: Luboš Žilka (místopředseda), Hana Petrová

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Datum účinnosti: 1. ledna 2005

Včetně posledních změn a doplňků předpisu: zákonem č. 472/2011 Sb., s účinností dnem 1.1.2012 

Školská rada § 167, § 168

 

Menu

KONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

Letní tábor TÁBORENKA

www.taborenka.cz

 

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací: Metodický pokyn

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

 

Termíny třídních schůzek 2017/2018:

ZÁŘÍ - schůzka s rodiči 1. třídy a 6. třídy, úterý 25. 9. 2018

LISTOPAD - úterý 13. 11. 2018 -  zahájení v kreslírně školy v 15:15 hod.

LEDEN - Informativní schůzky rodičů - individuálně

DUBEN -  čtvrtek 11. 4. 2019 od 15:15 hod v jednotl. třídách

ČERVEN - Informativní schůzky rodičů – individuálně

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2018/2019

Podzimní prázdniny:  pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018, sobota 28. 10. - státní svátek

Vánoční prázdniny:  sobota 22.12. 2018 - středa 2.1.2019, vyučování začne ve čtvrtek 3.1. 2019

Pololetní prázdniny: pátek 1.2.2019, vysvědčení bude vydáváno ve čtvrtek 31.1.2019

Jarní prázdniny: 25.2.2019 - 3.3.2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.4.2019,  ostat. svátek - pátek 19.4.2019, Velikonoční pondělí 22.4.2019

Hlavní prázdniny: pondělí 1.7.2019 až neděle 1.9.2019, školní vyučování začne v pondělí 2.9.2019

 

PODĚKOVÁNÍ

 Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

DSCN0066[1].JPG

 

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

Návštěvnost stránek

426561