Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality a události ZŠ > Základní škola > Aktuality a události ZŠ

Aktuality a události ZŠ


Rozpis videohodin v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020

Datum konání: 20. 4. 2020

1.JPG2.PNG3.JPG4.JPG5.JPGRozpis videohodin v týdnu od 14. 4. do 17. 4. 2020

Datum konání: 13. 4. 2020

1.PNG2.PNG3.PNG4.PNGRozpis videohodin - 7. 4. a 8. 4.

Datum konání: 7. 4. 2020

Výstřižek.JPGRozpis videohodin - pondělí 6. 4.

Datum konání: 6. 4. 2020

Milé děti,

vzhledem k velmi pozitivním hodnocením videohodin se budeme scházet v některých předmětech i během následujících 3 dnů před velikonočními prázdninami.

V pondělí 6. 4. proběhnou tyto hodiny:

  •   9:00 -   9:30 - ČJ 6 - p. uč. Marešová
  • 10:00 - 10:30 - ČJ 7 - p. uč. Marešová
  • 10:30 - 11:30 - AJ - 6. třída - skupina p. uč. Kačírkové
  • 11:30 - 12:00 - ČJ - 5. třída - p. uč. Suchánková
  • 12:00 - 13:00 - AJ - 7. třída - skupina p. uč. Kačírkové

 

Stále platí, že vám bude rozeslán odkaz pro přihlášení do videohodiny. Můžete pracovat na PC, notebooku, mobilním telefonu s aplikací "Meet Jitsi". Kdo nemá tuto možnost, ať už z důvodu nedostatečného signálu při sdílení odkazu, nebo z důvodu nedostatečného technického vybavení, není samozřejmě účast na videohodinách povinná. Neustále platí, že komunikace mezi žáky a učiteli probíhá primárně prostřednictvím mailů, sms, telefonátů, messengeru, wa apod. Podle možností každého z vás.

Zájem o videohodiny nás však velmi těší a těšíme se tak na další "setkání" s Vámi.

Mgr. Dana FráňováŠkoly v přírodě - žáci 1. stupně

Datum konání: 2. 4. 2020

švp.PNGVážení rodiče,

vzhledem k situaci byly pobyty zrušeny.

Školy v přírodě v měsíci červnu, kdy měla proběhnout ŠvP pro žáky 1. až 3. ročníku a ŠvP pro žáky 4. a 5. ročníku, nebudeme realizovat.

Vybrané částky Vám budou vráceny po ukončení mimořádného opatření.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana FráňováÚplata za MŠ a ŠD během mimořádného opatření

Datum konání: 2. 4. 2020

info-panacek-bf102[1].jpgVážení rodiče,

úplata za vzdělávání ve školní družině Vám bude vrácena za všechny měsíce, v nichž je škola uzavřena, tj. počínaje měsícem březen (50,- Kč/měsíc). Částka bude vrácena po ukončení mimořádného opatření.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole bude rovněž vrácena, přičemž v měsíci březnu bude úplata zkrácena úměrně k uzavření mateřské školy od 18. 3. 2020. Částka bude vrácena po ukončení uzavření mateřské školy.

Mgr. Dana FráňováZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Datum konání: 1. 4. 2020

TERMÍN ZÁPISU: 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Zápis do 1. třídy se týká každého dítěte, které dovrší šest let k 31. 8. 2020, tj. narozené do 31. 8. 2014.
Zápis bude probíhat bez osobní návštěvy školy. Zákonný zástupce dítěte podá Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.
 
 
Doručení vyplněné žádosti do školy v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020 můžete provést těmito způsoby:

- poslat datovou schránkou do datové schránky školy, naše ID schránky: b4cmhi5

- poslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze podepsat pouze rukou) na adresu: zsskrivany@zsskrivany.cz; do předmětu zasílané zprávy prosím uveďte „ZÁPIS“
 
- poslat poštou, na přední stranu obálky prosím napište „ZÁPIS“ a zašlete na adresu školy:
ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany
 
- osobně vhodit do schránky při hlavním vchodu základní školy, na přední stranu obálky prosím opět napište „ZÁPIS“ a adresu školy:
ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany
 
Žádosti můžete vytisknout a vyplnit rukou nebo vyplnit elektronicky v programu Word. Pozor – pokud budete žádost zasílat emailem, je nutné žádost podepsat elektronickým podpisem.
Pokud nemáte možnost žádost vyplnit elektronicky v programu Word ani vytisknout, můžete si formulář vyzvednout osobně po telefonické domluvě na telefonu:
739 572 087 (D. Fráňová).
 
Formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář žádosti o odklad povinné školní docházky:
 
 
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY musí být doložena ještě doporučením k odkladu školským poradenským zařízením (PPP, SPC) – vzhledem k situaci je možno doložit nejpozději do 31. 8. 2020. Dále je nutné doložit doporučení k odkladu odborným lékařem nebo klinickým psychologem.
 
 
Další informace:
1) Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.
2) U dětí, které v roce 2019/2020 měly odklad, musí zákonní zástupci zaslat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání znovu.
3) Dítě, které dosáhne šestého roku věku až v době od září do konce června příslušného školního roku, a zákonný zástupce uvažuje o zapsání dítěte do 1. třídy, tedy o rok dříve, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
4) Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání či odkladu školní docházky bude po skončení správního řízení vyvěšeno na stránkách školy a na hlavním vstupu do budovy základní školy. Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude zasláno na vámi uvedený email.
 

2.JPG

3.JPGPřihlašování k videohodinám

Datum konání: 31. 3. 2020

JAK SE PŘIHLÁSÍTE K VIDEOHODINÁM?
Budeme používat nástroj "Meet", který nevyžaduje ze strany žáků žádnou instalaci.
Učitel zašle žákovi cca 5 až 10 min před "hodinou" ODKAZ, a to buďto na email nebo na messenger nebo WhatsApp...
 
ODKAZ si žák rozklikne a dostane se tak do "videomístnosti".
 
Je vhodné použít při otvírání odkazu Google Chrome.
------------------------------------------------------------------------
K videohodině se můžete přihlásit přes zaslaný ODKAZ i na chytrém telefonu. Stačí si stáhnout do mobilního telefonu aplikaci Jitsi Meet.
Bylo by dobré si tuto aplikaci nainstalovat do mobilního telefonu předem, pro rychlejší průběh přihlášení do videomístnosti.


PRAVIDLA PŘI ONLINE VÝUCE

Datum konání: 31. 3. 2020

Milé děti,

online hodina má také svá pravidla... Aby naše online výuka probíhala v pohodě a s efektem, nahlédněte na následující rady a naše doporučení :). Děkujeme, že je budete respektovat...

Mgr. Dana Fráňová

1.JPG2.JPG3.JPG5.JPG

4.JPG6.JPG7.JPGVÝUKA S VYUŽITÍM VIDEOHOVORŮ

Datum konání: 31. 3. 2020

Vážení rodiče,
po necelých třech týdnech domácího vzdělávání a získání řady zkušeností a ohlasů ze strany žáků a rodičů a zároveň doporučeních MŠMT budeme zadávat domácí práce, které budou zaměřeny v hlavních předmětech (M, ČJ, AJ, RJ) především na opakování.
V tomto týdnu zároveň zahájíme online výuku pomocí videohovorů (videokonferencí), do kterých budou mít přístup žáci celé třídy.
Rozpis videohovorů je dán rozvrhem - viz níže. Na každý týden bude nový rozvrh.
Videohovor bude probíhat tak, že vyučující zašle cca 10 min před začátkem "hodiny" všem žákům dané třídy (dané skupiny žáků) na mail nebo Messenger ODKAZ. A pomocí tohoto odkazu se žák připojí do videohovoru.
Je to velice jednoduchý nástroj, při kterém NENÍ POTŘEBA cokoli instalovat. Jen je vhodné používat Google Chrome.

 

Tímto bude dán především prostor na dotazy žáků, na objasnění učební látky, třídnických záležitostí a "střetnutí" spolužáků a učitelů...
Mgr. Dana Fráňová
 
 Výstřižek.JPG2.JPG3.JPGKONTAKTY

ZŠ 495 493 606

MŠ 495 493 595

ŠD 608 830 488

další informace - viz.: KONTAKTY

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Aktuality a události ZŠ

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA - na základě aktivit a projektů získala naše škola titul "Finančně gramotná škola"

Bronz.png

 

VAŘÍME PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A DŮCHODCE OBCE SKŘIVANY

image-325ea.png

 

PROJEKT "NÁSTAVBA PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN A UMÍSTĚNÍ VÝTAHU V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

NÁSTAVBA.JPG

Bližší informace a základní údaje o projektu - viz tento odkaz:

PROJEKT PŮDNÍ NÁSTAVBY - INFORMACE

75369212_455254688674961_2182420410929250304_n.jpg

IMG_20191021_113831.jpg

IMG_20191021_114057.jpg

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁŘÍ - pouze pro žáky 1. ročníku - středa 22. 9.

LISTOPAD - čt 11.11. od 15:30

LEDEN - individuálně

DUBEN - čtvrtek 12. 4. od 15:30

 

ČERVEN - individuálně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TERMÍNY PRÁZDNIN 2021/2022

Podzimní prázdniny: 

středa 27.10. až pátek 29.10., čtvrtek 28.10. - státní svátek

 

Vánoční prázdniny:  

čtvrtek 23.12. -  neděle 2.1.,

vyučování začne v pondělí 3.1.

Pololetní prázdniny: pátek 4.2., vysvědčení bude vydáváno v pondělí 31.1.

Jarní prázdniny: 7.2. - 13.2.2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14.4.,  ostat. svátek - pátek 15.4., Velikonoční pondělí 18.4.

Hlavní prázdniny: pátek 1.7. až středa 31.8., školní vyučování začne ve čtvrtek 1.9.2022

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Publikace pro rodiče a veřejnost:

Mluvi_vase_dite_spravne.pdf

Bezpecnost_deti.pdf

Prvni_pomoc_deti.pdf

Jak_vybrat_skolni_brasnu.pdf

 

Sdělení MŠMT pro rodiče

Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005

Více informací:

Metodický pokyn

Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf

Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční dary panu Ing. Radkovi REISZOVI, IČO 72886650 a společnosti Zkušební stanice Nechanice, s.r.o., IČO 25283669, na zakoupení rozměrné molitanové stavebnice pro žáky I. stupně (2015) a zakoupení rotopedů do školní družiny (2016), stolní fotbal (2017), elektrické pianino (2018), pingpongové stoly (2019).

ROTOPEDY A MOLITANOVÁ STAVEBNICE

ELEKTRICKÉ PIANINO

STOLNÍ FOTBAL

PINGPONGOVÉ STOLY

DSCN0066[1].JPG

 WhatsApp Image 2019-12-08 at 18.09.56.jpeg

ping pong.jpeg

FINANČNÍ DARY PRO MŠ SKŘIVANY

 

Děkujeme za finanční dary společnosti GREGOR s.r.o. a panu majiteli Alešovi Gregorovi za každoroční finanční dary, za které jsou nakupovány pomůcky do Mateřské školy ve Skřivanech.

 

INTERAKTIVNÍ TABULE

Děkujeme za finanční dar společnosti Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., Skřivany, na zakoupení interaktivní tabule.

DSCN4854.jpg

KERAMICKÁ PEC

Děkujeme sponzorům za finanční dar na zakoupení keramické pece. Přispěly: ALCAN Skřivany; GREGOR, s. r. o. Skřivany; NATURA DK Nový Bydžov; obec MYŠTĚVES; obec PETROVICE a obec PETROVIČKY, ZWS, s.r.o. P1060890.JPG

 

 

Návštěvnost stránek

705639